Iulie 2020

18 Iulie, 2020

Termeni de Referință 

pentru selectarea expertului/expertei în vederea evaluării financiare a organizației

 și dezvoltarea conceptului pentru o activitate generatoare de venit pentru  Centrul Teoretic-Practic Estera

Perioada: 1 august – 15 septembrie 2020

Termenul limită pentru aplicare: 24 iulie 2020

Context

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 AO HOMECARE în parteneriat cu Caritas Republica Cehă, Asociația Obștească Pro-Development implementează Proiectul “Suport și asistență pentru sectorul social din Moldova". Proiectul este finanţat de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare prin Programul “Cooperare Cehă de Dezvoltare”.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în mun.Chișinău. În cadrul acestui Proiect, AO HOMECARE contractează un expert/o expertă în vederea evaluării financiare a organizației și dezvoltarea conceptului pentru o activitate generatoare de venit pentru Centrul Teoretic-Practic Estera.
Intervenția propusă va contribui la consolidarea Centrului Teoretic-Practic Estera și a sectorului de îngrijiri la domiciliu din mun.Chișinău. De asemenea, aceasta va conduce la sporirea capacităților financiare și instituționale ale Centrului Estera și extinderea/diversificarea serviciilor sociale, astfel ca persoanele în vârstă să beneficieze de un acces mai bun la serviciile sociale și medicale.

Obiectivul sarciniiEvaluarea financiară a organizației și dezvoltarea conceptului pentru o activitate generatoare de venit pentru Centrul Teoretic-Practic Estera.

Responsabilități
Expertul contractat va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor activităţi:
- Elaborarea Raportului de Evaluare situației financiare a AOHC.
- Elaborarea Documentului de Analiza privind structura financiară a serviciilor oferite de Centrul Teoretic-Practic Estera, care va include și o segmentare financiară detaliată a cheltuielilor și veniturilor.
- Dezvoltarea și prezentarea Planului financiar optimizat pentru următorii 3 ani. Scopul planului este de a determina modul în care costurile pot fi optimizate și modul de diversificare a veniturilor.
- Dezvoltarea și prezentarea Conceptului unei activități generatoare de venituri pentru AO Homecare, respectiv Centrul Estera.
- Livrarea unei sesiuni de training ( 3 zile) în domeniul elaborării cererilor de finanțare pentru echipa AOHC, care va include cartografierea donatorilor,cerințe specifice ale donatorilor ( de exemplu Comisia Europeană, USAID, etc).
Limba de lucru: Limba română
Cerinţe faţă de expert
Expertul contractat trebuie să răspundă următoarelor calificări:
- Studii în domenii relevante: Economie/ Finanţe/ Drept/Asistență Socială/Științe Medicale sau domenii conexe;
- Experienţă de minimum 3 ani în domeniile în unul dintre domeniile menționate mai sus/ domenii conexe;
- Cunoaşterea sectorului ONG din Republica Moldova şi a procesului de gestionare a finanțelor în acest sector;
- Abilităţi analitice, gîndire critică, utilizarea metodelor calitative şi cantitative de cercetare;
- Experiență în elaborarea și scrierea studiilor analitice.
Aspecte organizaționale
Expertul/ta va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect. La fiecare etapă, livrabilele vor fi expediate pe poșta electronică pentru consultare și aprobare.
Dosarul de aplicare
Persoanele interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:
- Curriculum Vitae, cu includerea a 3 persoane de referință, specificând numărul de telefon și e-mailul acestora;
- Scrisoarea de motivare (explicarea modului în care solicitantul/solicitanta răspunde la cerințele de calificare);
- Propunerea tehnică, care va include descrierea unei viziuni scurte asupra realizării sarcinilor și a instrumentelor utilizate (ex: focus grup individual pentru interviu, evaluare, cercetări de birou, etc.).
- Propunerea financiară, inclusiv onorariul propus (sumă totală și onorariul zilnic în lei moldovenești brut inclusiv toate taxele).
Procesul decizional
Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
- Experiența și expertiza;
- Corespunderea Metodologiei analizei (inclusiv descrierea unei viziuni scurte asupra realizării sarcinilor) cu cerințele specificate în Termenii de Referință;
- Bugetul propus.

Instrucțiuni de depunere a dosarului
Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: ao.homecare@gmail.com până la data de 24 iulie 2020 (ora 18.00), indicând următoarea referință „Expert evaluare financiară organizaționlă și dezvoltarea conceptului pentru o activitate generatoare de venit”.
Contact pentru informații suplimentare: Tamara Adașan , tel: +373 60204442
Asociația Oștească ”HOMECARE” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.
Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 Iulie, 2020

ACQUISITION NOTICE

HOMECARE Association kindly invites interested companies to tender for medical equipment acquisition. The tender dossier, including the following documents:

A.    Information for tenderer;

B.    Tenderer Offer Form.

could be downloaded from the following link: https://drive.google.com/drive/folders/1u8hW8UTE92W1Y8Q7vQk5g09ONC_v2sc-?usp=sharing

We look forward to receiving your offer which has to be sent no later than July 24, 2020, until 18.00 to the following email : ao.homecare@gmail.com

By submitting the Offer, you accept to receive notification of the outcome of the selection procedure by electronic means. Such notification shall be deemed to have been received by you on the date upon which the contracting authority sends it to the electronic address you referred to in your offer.

Tender for the procurement of medical equipment is organized within the "Support to the health operators in piloting telemedicine and tackle COVID- 19 spread in Moldova" Project ref no 305.2368-20, implemented by Homecare Association with financial support of Central European Initiative (CEI). 

____________________________________________________________________________________________________________________________

7 Iulie, 2020
CERERE DE  OFERTĂ COMERCIALĂ

PENTRU  PROCURAREA  ECHIPAMENTULUI  ELECTROCASNIC

Asociația Obștească „HOMECARE”,  solicită oferte de preț pentru procurarea echipamentului electrocasnic specificat mai jos, în cadrul  Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor medico-sociale pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată pe ambele părți ale Nistrului”  finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului General UE de Măsuri pentru Consolidarea Încrederii (V) - Modernizarea sectorului sănătății și implementat de către Agenția Germaniei pentru Cooperare Internațională (GIZ) în parteneriat cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA).

Caracteristicile, Specificaţiile tehnice, Condițiile speciale în limba română și Documentația ce urmează a fi aplicată de către ofertant, pot fi vizualizate la următorul link: https://drive.google.com/file/d/1Bpw-esF_z5VTFKLmO00OJV_hFuDikJC5/view?usp=sharing
  • Dosarul de aplicare va include:
  1. Oferta comercială cu  prețul unitar cu 0 % TVA și cu TVA, caracteristicile tehnice ale echipamentului propus, termenul de livrare, termenul de garanție;
  2. Oferta comercială va fi valabilă  timp de 30 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;
  3. Prezentarea experienței ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
  4. Certificatul de înregistrare al companiei;
  5. Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.
  • Aplicarea dosarelor:
  1. Ofertele  pot fi aplicate în biroul central al AO.HOMECARE,  la adresa mun.Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 119, ap.26,  până la data de 21.07.2020, ora 16.00.
  2. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă.   
  • Informații suplimentare:

Pentru clarificări, persoana de contact este Tamara Adașan, director.

Tel: +373 60204442

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Iulie, 2020

Social Link Association Ref: 57/02.07.2020

ACQUISITION NOTICE

 

Subject: Acquisition of the "TELEMEDICINE PLATFORM".

The present procedure for awarding the supply contract is carried out within the project "Cross-border access to healthcare through telemedicine and modern equipment" (project code 2SOFT / 4.1 / 89), on the basis of the grant contract no. 20356 from 21.02.2020.

This Project is implemented by Homecare Association (Republic of Moldova) in partnership with Social Link Association (Romania) with financial support of European Union through European Neighborhood Instrument (ENI) within Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020.

Beneficiary's contact details:

Social Link Association, based in Romania, Iași Municipality, sat. Valea Adâncă, Miroslava Commune, str. Veche, no. 162, launches the procurement procedure by tender for the “Telemedicine Platform”. Maximum value of the contract: 20,000 Euro

The tenders response must include the following documents:

1. Technical proposal in accordance with the specifications set out in Annex 1 (Technical specifications) to this Procurement File. It is mandatory to comply with all minimum requirements imposed by these documents.

The offer will be made in full, for all requested items and in the requested configuration. Partial bidding is not allowed and no alternative offers are allowed. Offers that do not include all the requested products / services will be disqualified. Tenderers who submit alternative offers will be disqualified.

2. The financial proposal, which will be presented in accordance with Form no. 7 and Annex Price summary.The financial offer will be expressed in euro.

3. The following Forms:

- Form no. 1 - Declaration on own responsibility regarding the conflict of interests.

- Form no. 2 - Association agreement to participate in the procurement procedure - if applicable.

- Form no. 3 - Statement regarding the part / parts of the contract that are fulfilled by the associates and their specialization - if applicable.

- Form no. 4 - Subcontracting statement - if applicable.

- Form no. 5 - Power of attorney for the signatory of the offer - if applicable.

- Form no. 6 - Letter of submission.

- Form no. 7 - Financial proposal

- Form no. 8 - Statement on personal situation.

- Form no. 9 - General information.

- Form no.10. – Statement that the applicant is not in any of the situations referred to in art. 106(1) and 107 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

Documents could be downloaded from the following link: https://drive.google.com/drive/folders/12nZym6U3o7Hf751UFwAS8x33A-enHt8V?usp=sharing

The economic operator shall draw up the tender in such a way that it fully complies with the requirements set out in Annex 1 - Technical specifications. The offer that does not meet the requirements of the award documentation will be rejected.The validity period of the offer will be at least 120 days from the deadline for submission of offers.

Criteria for awarding the contract:

- Best quality/price ratio

- Delivery time

The offer will be submitted in English. Documents in other language may be submitted only with the authorized translation into English. Each page of the offer will be numbered and signed by the legal / authorized representative of the tender. If the offer is not signed by the legal representative, the power of attorney given by him to the person who will sign the offer will be attached to the offer (Form 5, in original).The offer will be accompanied by a letter of submission (Form 6).

Tenderers can request information and clarifications by July 10, 2020 until 18.00 at the email address ao.homecare@gmail.com and popovicimircea@yahoo.com  

The deadline for submitting the reply to requests for clarification from tenderers is July 15, 2020 untill 18.00.

Deadline for submission of tenders: July 17, 2020 untill 18.00 h. The offer will be submitted electronically, by email, to ao.homecare@gmail.com and popovicimircea@yahoo.com

Contracting Authority (Social Link Association) reservs the right to cancel the tender at any time.