Iunie 2020

 
CERERE DE  OFERTĂ COMERCIALĂ

PENTRU  PROCURAREA  ECHIPAMENTULUI  ELECTROCASNIC

Asociația Obștească „HOMECARE”,  solicită oferte de preț pentru procurarea echipamentului electrocasnic specificat mai jos, în cadrul  Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor medico-sociale pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată pe ambele părți ale Nistrului”  finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului General UE de Măsuri pentru Consolidarea Încrederii (V) - Modernizarea sectorului sănătății și implementat de către Agenția Germaniei pentru Cooperare Internațională (GIZ) în parteneriat cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA).

Caracteristicile, Specificaţiile tehnice, Condițiile speciale în limba română și Documentația ce urmează a fi aplicată de către ofertant, pot fi vizualizate la următorul link: https://drive.google.com/file/d/1XO_CYGX2gVYEUoEtyhYh2xRvaweNUWXf/view?usp=sharing
 • Dosarul de aplicare va include:
 1. Oferta comercială cu  prețul unitar cu 0 % TVA și cu TVA, caracteristicile tehnice ale echipamentului propus, termenul de livrare, termenul de garanție;
 2. Oferta comercială va fi valabilă  timp de 30 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;
 3. Prezentarea experienței ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
 4. Certificatul de înregistrare al companiei;
 5. Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.
 • Aplicarea dosarelor:
 1. Ofertele  pot fi aplicate în biroul central al AO.HOMECARE,  la adresa mun.Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 119, ap.26,  până la data de 06.07.2020, ora 16.00.
 2. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă.   
 • Informații suplimentare:

Pentru clarificări, persoana de contact este Tamara Adașan, director.

Tel: +373 60204442

___________________________________________________________________________________________________________________________

LETTER OF INVITATION TO TENDER 
FOR PROCUREMENT OF "TELEMEDICINA PLATFORM"
 
Chișinău, Republic of Moldova, 10.06.2020 
Our ref.: 28/04.06.2020 
 
Subject: Invitation to tender for Procurement of “Telemedicine platform” for the “Cross border access to healthcare through telemedicine and modern equipment” Project (2SOFT/4.1/89), implemented with financial support of European Union through European Neighborhood Instrument within Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020. 
 
This is an invitation to tender for the above-mentioned supply contract. Please find enclosed the following documents, which constitute the tender dossier: 
 • 1. Supply Contract Notice; 
 • 2. Instructions to tenderers; 
 • 3. General conditions;  
 • 4. Tender form for a supply contract; 
 • 5. Declaration of honour on exclusion and selection criteria;  
 • 6. Legal Entity Form;  
 • 7. Technical specifications & technical offer; 
 • 8. Financial offer form; 
 • 9. Financial Identification Form; 
 • 10. Draft Contract; 
 • 11. Administrative compliance grid; 
 • 12. Evaluation grid. 
For full tender documentation please followithe link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ke199HyraC88g2spWNRe3O1icdvPCiRj
 
We look forward to receiving your tender which has to be sent no later than the submission deadline at the address specified in the instructions to tenderers. By submitting a tender you accept to receive notification of the outcome of the procedure by electronic means. Such notification shall be deemed to have been received by you on the date upon which the contracting authority sends it to the electronic address you referred to in your offer.  
If you decide not to submit a tender, we would be grateful if you could inform us in writing, stating the reasons for your decision. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CERERE DE OFERTĂ DE PREȚ

PENTRU PROCURAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE

Asociația Obștească „HOMECARE”,  solicită oferte de preț pentru procurarea dispozitivelor medicale specificate mai jos, în cadrul  Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor medico-sociale pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată pe ambele părți ale Nistrului”  finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului General UE de Măsuri pentru Consolidarea Încrederii (V) - Modernizarea sectorului sănătății și implementat de către Agenția Germaniei pentru Cooperare Internațională (GIZ) în parteneriat cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA).

 • Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor;
 • Termen limită: Ofertele se primesc pînă la 18 iunie 2020, ora 16.00

Pachetul de documente (cu numele și adresa completă a solicitantului) trebuie depus într-un plic sigilat, prin curier privat sau prin livrare (un certificat semnat de primire va fi dat expeditorului)  la adresa: Republica Moldova, Chișinău, str.Ștefan cel Mare nr.119, ap.26, Biroul central al Asociației Obștești HOMECARE;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CERERE DE  OFERTĂ COMERCIALĂ

PENTRU  PROCURAREA  ECHIPAMENTULUI  ELECTROCASNIC

Asociația Obștească „HOMECARE”,  solicită oferte de preț pentru procurarea echipamentului electrocasnic specificat mai jos, în cadrul  Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor medico-sociale pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată pe ambele părți ale Nistrului”  finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului General UE de Măsuri pentru Consolidarea Încrederii (V) - Modernizarea sectorului sănătății și implementat de către Agenția Germaniei pentru Cooperare Internațională (GIZ) în parteneriat cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA).

Caracteristicile, Specificaţiile tehnice, Condițiile speciale în limbile RO, EN, RU și Documentația ce urmează a fi aplicată de către ofertant, pot fi vizualizate la următorul link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n-Bd4DUEdTEfMjNsTKUoxuOVeOaPj6W8
 
 • Dosarul de aplicare va include:
 1. Oferta comercială cu  prețul unitar cu 0 % TVA și cu TVA, caracteristicile tehnice ale echipamentului propus, termenul de livrare, termenul de garanție;
 2. Oferta comercială va fi valabilă  timp de 30 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;
 3. Prezentarea experienței ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
 4. Certificatul de înregistrare al companiei;
 5. Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.
 • Aplicarea dosarelor:
 1. Ofertele  pot fi aplicate în biroul central al AO.HOMECARE,  la adresa mun.Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 119, ap.26,  până la data de 18.06.2020, ora 16.00.
 2. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă.   
 • Informații suplimentare:

Pentru clarificări, persoana de contact este Tamara Adașan, director.

Tel: +373 60204442

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

CERERE DE  OFERTĂ COMERCIALĂ

PENTRU  PROCURAREA  ECHIPAMENTULUI  TEHNIC

Asociația Obștească „HOMECARE”,  solicită oferte de preț pentru procurarea echipamentului  tehnic specificat mai jos, în cadrul  Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor medico-sociale pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată pe ambele părți ale Nistrului”  finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului General UE de Măsuri pentru Consolidarea Încrederii (V) - Modernizarea sectorului sănătății și implementat de către Agenția Germaniei pentru Cooperare Internațională (GIZ) în parteneriat cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA).

1. Caracteristicile, Specificaţiile tehnice, Condițiile speciale în limbile RO, EN, RU și Documentația ce urmează a fi aplicată de către ofertant, pot fi vizualizate la următorul link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Up-KHxg4RFW-UM7eFiDX7IF3FLZ1Syx-

2. Dosarul de aplicare va include:
 • 2.1 Oferta comercială cu prețul unitar cu 0 % TVA și cu TVA, caracteristicile tehnice ale echipamentului propus, termenul de livrare, termenul de garanție;
 • 2.2 Oferta comercială va fi valadilă timp de 30 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;
 • 2.3 Prezentarea experienței ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
 • 2.4 Certificatul de înregistrare al companiei;
 • 2.4 Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului;

3. Aplicarea dosarelor:

 • 3.1 Ofertele pot fi aplicate în biroul central al  AO.HOMECARE,  la adresa mun.Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 119, ap.26,  până la data de 18.06.2020, ora 16.00.
 • 3.2 Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă;   
 • Informații suplimentare:  Pentru clarificări, persoana de contact este Tamara Adașan, director. Tel: +373 60204442
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CERERE DE OFERTĂ

AUTOMOBILE

Asociația Obștească „HOMECARE”,  solicită oferte de preț pentru procurarea a două autoturisme cu  specificațiile indicative, în cadrul  Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor medico-sociale pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată pe ambele părți ale Nistrului”  finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului General UE de Măsuri pentru Consolidarea Încrederii (V) - Modernizarea sectorului sănătății și implementat de către Agenția Germaniei pentru Cooperare Internațională (GIZ) în parteneriat cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA).

Cerințele tehnice și Condițiile speciale în limbile RO, EN, RU și Documentația ce urmează a fi aplicată de către ofertant, pot fi vizualizate la următorul link:  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Hodc-MSyaCRI0UQw6mbjSqnXPJ99GMdt

 • Prezentarea ofertelor în limba romînă sau rusă;
 • Oferta comercială va fi valabilă  timp de 30 zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor;
 • După transferul banilor, livrarea autoturismelor trebuie să fie efectuată timp de 5 zile lucrătoare;

Se solicită următoarele:

 • Autorizația Companiei;
 • Certificatul de înregistrare;
 • Certificatul de diler official;
 • Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat;
 • Oferta commercială inclusiv cu accize si cu scutire de accize;
 • Descrierea tehnică deplină a autoturismelor
 • Specificația tehnică

Criteriile de selecție și atribuire:

 • Parametrii tehnici  solicitati ai automobilului;
 • Prețul mai avantajos;
 • Increderea si imaginea excelentă a companiei;
 • Termenul  solicitat de livrare a automobilului;
 • Termenul de garanție;

Termen limită: Ofertele se primesc pînă la 18 iunie    2020,  ora 16.00

Pachetul de documente (cu numele și adresa completă a solicitantului) trebuie depus într-un plic sigilat, prin curier privat sau prin livrare (un certificat semnat de primire va fi dat expeditorului)  la adresa de mai jos: Republica Moldova, Chișinău, str.Ștefan cel Mare nr.119, ap.26, Biroul central al Asociației Obștești HOMECARE.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Tamara Adașan  +373 23 55 21,  +373 60204442,   ao.homecare@gmail.com.

АО “Homecare”,  își rezervează dreptul de a anula în orice moment procedura de selectare a ofertelor.