Ianuarie 2020

13 ianuarie, 2020

INVITAȚIE

CERERE-OFERTA SERVICII MULTIPLICARE

În cadrul proiectului” Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” realizat  de către Caritas Republica Cehă, în parteneriat cu Asociația Obștească HOMECARE, Asociația Obștească PRO-DEVELOPMENT și Primăria orașului Ocnița, cu suportul financiar al Republicii Cehe, prin Programul “Cooperare Cehă de Dezvoltare”,  Asociația Obștească Homecare invită să ne expediați oferta dumneavoastră de preț pentru multiplicarea următoarelor materiale:

 

N/r

Denumirea

Unitate de masura

1

Pliant A4 115 g/m2, tipar 4+4 

buc

2

Certificat A4  350 g/m2, tipar 4+0 

buc

3

Tipar color A4 

buc

4

Ecuson De birou 350 g/m2, 320 x 150 mm 

buc

5

Tipar alb/ negru A4 

buc

6

Poster A4 200 g/m2, tipar 4+0 

buc

7

Flaier  A5 115 g/m2, tipar 4+4  

buc

 

1. OFERTANȚII pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

2. OFERTA dumneavoastră, în formatul atașat, va fi transmisă prin E-mail  sau   în cutia poștală la adresa:

Republica Moldova, Chişinău, str. Ștefan cel Mare 119 ap. 26

Tel: /+373/ 22 23 55 21

E-mail: ao.homecare@gmail.com

3.DATA LIMITĂ pentru primirea ofertelor de către AO Homecare  la adresa menționată este: 

31 ianuarie  2020 ora 16 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către AO Homecare  până la data limită menționată pentru depunere.

4. OFERTA dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de:

- copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

- copie licenței emise de Camera de licențiere dacă activitatea este supusă licențierii.

5.  EVALUAREA ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite manualul de procurari elaborate de partenerul de implementare Caritas Cehia.

6. OFERTA trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni:

6.1.PREŢUL:  Prețul calculat la cota 0 TVA  si cu TVA indicat în Lei Moldovenești (MDL).

6.2.EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

7. ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

8. VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pe tot parcursul anului 2020.

9. INFORMAȚII SUPLIMENTARE pot fi obținute de la:

Tamara Adașan – Director Tel. /+373/ 60204442,tel:  /+373/ 22 920 320

Daria Suhareva  –Manager de finance

Tel: /+373/ 22 23 55 21

E-mail: ao.homecare@gmail.com

10. OFERTANTUL trebuie să examineze bine cererea de ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.

În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, AO Homecare poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la AO Homecare.

11. OFERTANTUL va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar AO Homecare nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de rezultatul procesului de selectare a ofertei.

12. AO HOMECARE își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de selectare a ofertei  și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

13. PLATA: Plata  va fi efectuată în termen de 3 zile lucrătoare după livrarea mărfii.

14. FACTURARE: Furnizorul va emite factura în baza legislației în vigoare.

   Director AO „Homecare”                                                            Tamara Adaşan

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

INVITAȚIE

CERERE-OFERTA MATERIALE ȘI RECHIZITE DE BIROU

 1.              În cadrul proiectului” Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” realizat  de către Caritas Republica Cehă, în parteneriat cu Asociația Obștească HOMECARE, Asociația Obștească PRO-DEVELOPMENT și Primăria orașului Ocnița, cu suportul financiar al Republicii Cehe, prin Programul “Cooperare Cehă de Dezvoltare”, Asociația Obștească Homecare invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele rechizite de birou: 

N/r

Denumirea

1

Biblioraft A4 5,0 cm pp  augusta

2

Biblioraft 8 cm pp papier  augusta

3

Caiet mecanic A 4 4inele 35mm

4

Caiet mecanic buzunar 4 inele 50mm

5

Capsator 24/6 30/file

6

Capse 23/15 1000/cut boxer

7

Cub notite suport plastic 700file

8

Lipici 25ml fix universal gommotac

9

Pagemarker 4/20/50mm 4/cul neon info

10

Notes adeziv cub 450file briliant

11

Mapă cu buton

12

Hîrtie flipceart 20 foi în set

13

Permanent Marker

14

Folii A4  55 mk (100 buc în set)

15

Hîrtie note adeziv 76x76

16

Hîrtie A4 80 mg  xerox

17

Agenda A5

18

Creion simplu

19

Foarfece 20 cm

20

Binder 41 mm

21

Stilou Piano Fine Grip

 

TOTAL PENTRU 21 POZITII CITE 1 UNITATE DE FIECARE

 2.    OFERTANȚII pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

 3.    OFERTA dumneavoastră, în formatul atașat, va fi transmisă prin E-mail  sau   în cutia poștală la adresa:

Republica Moldova, Chişinău, str. Ștefan cel Mare 119 ap. 26

Tel: /+373/ 22 23 55 21

E-mail: ao.homecare@gmail.com

4.DATA LIMITĂ pentru primirea ofertelor de către AO Homecare  la adresa menționată la alineatul 3 este: 31 ianuarie  2020, ora 16 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către AO Homecare  până la data limită menționată pentru depunere.

5. OFERTA dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de:

- copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

- copie licenței emise de Camera de licențiere dacă activitatea este supusă licențierii.

6.  EVALUAREA ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite manualul de procurari elaborate de partenerul de implementare Caritas Cehia.

7. OFERTA trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

PREŢUL:  Prețul calculat la cota 0 TVA  si cu TVA indicat în Lei Moldovenești (MDL.

EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, AO Homecare   va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin  ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat

VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pe tot parcursul anului 2020.

 8. INFORMAȚII SUPLIMENTARE pot fi obținute de la:

Tamara Adașan – Director Tel. /+373/ 60204442,tel:  /+373/ 22 920 320

Daria Suhareva  –Manager de finance

Tel: /+373/ 22 23 55 21

E-mail: ao.homecare@gmail.com

9. OFERTANTUL trebuie să examineze bine cererea de ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind cererea de ofertă va contacta în scris AO Homecare la adresa specificată în paragraful 8. AO Homecare  va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, AO Homecare poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la AO Homecare.

10. OFERTANTUL va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar AO Homecare nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de rezultatul procesului de selectare a ofertei.

11. AO HOMECARE își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de selectare a ofertei  și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

12. PLATA: Plata  va fi efectuată în termen de 3 zile lucrătoare după livrarea mărfii.

 13. FACTURARE: Furnizorul va emite factura în baza legislației în vigoare.

 

Director AO „Homecare”                                                         Tamara Adaşan

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

INVITAȚIE

CERERE-OFERTA DE SERVICII A REPARAȚIEI AUTOMOBILELOR

În cadrul proiectului” Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” realizat  de către Caritas Republica Cehă, în parteneriat cu Asociația Obștească HOMECARE, Asociația Obștească PRO-DEVELOPMENT și Primăria orașului Ocnița, cu suportul financiar al Republicii Cehe, prin Programul “Cooperare Cehă de Dezvoltare”,Asociația Obștească Homecare invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru lucrări de reparatie a automobilelor AO Homecare:

 

nr

Denumirea 

Unitate de masura

Cantitate

1

Ulei de motor

litru

4

2

Filtru de ulei

buc

1

3

Filtru de combustibil

buc

1

4

Filtru de aer

buc

1

5

Filtru de cabină

buc

1

6

Lichid de Frină  4

buc

1

7

Deservirea tehnică

buc

1

8

Înlocuirea uleiului de motor

buc

1

9

Înlocuirea filtrului de ulei

buc

1

10

Inlocuirea filtrului de combustibil

buc

1

11

Înlocuirea filtrului de aer

buc

1

12

Înlocuirea filtrului de cabină

buc

1

13

Diagnostic computerizat

buc

1

14

Pomparea frînelor

buc

1

 

  1. OFERTANȚII pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.
  1. OFERTA dumneavoastră, în formatul atașat, va fi transmisă prin E-mail  sau   în cutia poștală la adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Ștefan cel Mare 119 ap. 26, Tel: /+373/ 22 23 55 21; E-mail: ao.homecare@gmail.com.
  1.  DATA LIMITĂ pentru primirea ofertelor de către AO Homecare  la adresa menționată  este:   31 ianuarie 2020 ora 16 00.   Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită   de către AO Homecare  până la data limită menționată pentru depunere.

4. OFERTA dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de:

- copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

- copie licenței emise de Camera de licențiere dacă activitatea este supusă licențierii.

5.  EVALUAREA ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite manualul de procurari elaborate de partenerul de implementare Caritas Cehia.

6. OFERTA trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

PREŢUL:  Prețul calculat la cota 0 TVA  si cu TVA indicat în Lei Moldovenești (MDL.

7. EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

8.  ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat

   9. VALABILITATEA OFERTEI: Oferta trebuie să fie valabilă pe tot parcursul anului 2020.

  10. INFORMAȚII SUPLIMENTARE pot fi obținute de la:Tamara Adașan – Director, Tel. /+373/ 60204442,tel:  /+373/ 22 920 320, Daria Suhareva  – Manager de finance

Tel: /+373/ 22 23 55 21, E-mail: ao.homecare@gmail.com

11. OFERTANTUL trebuie să examineze bine cererea de ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind cererea de ofertă va contacta în scris AO Homecare la adresa specificată AO Homecare  va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, AO Homecare poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la AO Homecare.

12. OFERTANTUL va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar AO Homecare nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de rezultatul procesului de selectare a ofertei.

13. AO HOMECARE își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de selectare a ofertei  și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

14. PLATA: Plata  va fi efectuată în termen de 3 zile lucrătoare după prezentarea contului de plata pentru lucrările efectuate.

15. FACTURARE: Furnizorul va emite factura în baza legislației în vigoare.

        Director AO „Homecare”                                                                  Tamara Adaşan 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

INVITAȚIE

CERERE-OFERTA PENTRU PROCURAREA TESTELOR PENTRU DETERMINAREA GLICEMIEI, A LANCETELOR și GLUCOMETRELOR

În cadrul proiectului” Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” realizat  de către Caritas Republica Cehă, în parteneriat cu Asociația Obștească HOMECARE, Asociația Obștească PRO-DEVELOPMENT și Primăria orașului Ocnița, cu suportul financiar al Republicii Cehe, prin Programul “Cooperare Cehă de Dezvoltare”, Asociația Obștească Homecare Vă  invită să participați  la concursul de selectare a companiei  pentru furnizarea testelor pentru determinarea glicemiei, a  lancetelor  și a glucometrelor.

1.Condiții speciale:

  1. Solicităm aparat  dotat cu ecran mare ( minim 40x30 mm) și  buton mare, care ar putea fi utilizat de oameni în etate cu diferite deficiențe.
  1. Timpul de determinare a glicemiei nu mai mult de  7-8 secunde.
  2. Memoria minimă - 400 determinări cu indicarea datei  și timpului determinărilor efectuate.
  3. Capacitatea de a anunța rezultatul determinării cu voce tare  în limba romîna sau rusă.
  4. Capacitatea aparatului de a se  include  și închide automat.
  5. Diapazonul de determinări solicitat 1.1-33.3 mMol/l (20-600 mg/dl)
  6. Rugăm indicarea în ofertă a costului pentru următoarele mărfuri:

 

Bunul solicitat

Cost/ bucată

MDL

Suma totala pentru marfă 

(o bucată)  trebuie să fie indicată în  MDL la   0%TVA

1

Glucometru

1

 

2

Teste

1

 

3

lancete

1

 

2.CRITERIILE DE ELIGIBILITATE SUNT:

-       Posibilitatea de livrare a mărfii la cota 0 TVA.

3. OFERTA dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de:

-       copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

4. OFERTA dumneavoastră trebuie să conțină condițiile de livrare, termenii de garanție, termenii de livrare, posibilitatea de livrare a mărfii la cota 0% TVA, reducerile în caz că se oferă.

5. ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și ofera cu  cel mai mic preț total evaluat. 

6. Facturare: Furnizorul va emite factura în baza legislației în vigoare.

7. OFERTA dumneavoastră, în formatul atașat, va fi transmisă prin E-mail  sau   în cutia poștală la adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Ștefan cel Mare 119 ap. 26, Tel: /+373/ 22 23 55 21, E-mail: ao.homecare@gmail.com

8. DATA LIMITĂ pentru primirea ofertelor de către AO Homecare  la adresa menționată este:   

 31 ianuarie  2020, ora 16 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către AO Homecare  până la data limită menționată pentru depunere.

Director AO Homecare                                                                                                         Tamara Adașan    

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

INVITAȚIE

CERERE-OFERTA PENTRU PROCURAREA MEDICAMENTELOR ȘI A CONSUMABILELOR MEDICALE

În cadrul proiectului” Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” realizat  de către Caritas Republica Cehă, în parteneriat cu Asociația Obștească HOMECARE, Asociația Obștească PRO-DEVELOPMENT și Primăria orașului Ocnița, cu suportul financiar al Republicii Cehe, prin Programul “Cooperare Cehă de Dezvoltare”, Asociația Obștească Homecare invită să ne expediați  oferta Dumneavoastră de preț pentru medicamente și  consumabile medicale.

__________________________

n/r          Denumirea

1            Betadine 120,0

2            5 NOK 50 mg N50

3            Acid formic 50,0

4            Analgin 500 mg N10

5            Apa oxigenata 3% 100,0

6            Canefron N60

7            Captopril 25mg N20

8            Captopril 50mg N20

9            Carbune activat 150mg N10

10          Cardiomagnil 75mg N100

11          Carsil N80

12          Cinarizin N50

13          Citramon N10

14          Dexalgin past N10

15          Diclofenac ung 30,0

16          Ext. Valeriana N50

17          Fastum gel 100,0

18          Heparina ung 25,0

19          Iod 10,0

20          Levomecol ung 40,0

21          Lioton gel 50,0

22          Menovazin 40,0

23          Mezim Forte N20

24          Pancreatin N60

25          Paracetamol N20

26          Quamatel 20 mg N28

27          Rinza N10

28          Spasmalgon N20

29          Troxevazin gel N40

30          Validol N10

31          Viprosal B 50,0

32          Bahile N100

33          Masca medicala №50

34          Mănusi sterile N100

35          Mănusi nesterile N100

36          Vată

37          Bint 7x14cm

38          Servetel steril 10x10 N5

39          Pampers N30

40          Salfete absorbante Tena N30

              TOTAL 40 POZITII CITE 1 UNITATE DE FIECARE

 

1.    OFERTANȚII pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

2.    OFERTA dumneavoastră, în formatul atașat, va fi transmisă prin E-mail  sau   în cutia poștală la adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Ștefan cel Mare 119 ap. 26, 

TEL: /+373/ 22 23 55 21, E-mail: ao.homecare@gmail.com

4.DATA LIMITĂ pentru primirea ofertelor de către AO Homecare  la adresa menționată este: 

31 ianuarie  2020 ora 16 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către AO Homecare  până la data limită menționată pentru depunere.

5. OFERTA dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de:

- copie licenței emise de Camera de licențiere dacă activitatea este supusă licențierii.

6.  EVALUAREA ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite manualul de procurari elaborate de partenerul de implementare Caritas Cehia.

7. OFERTA trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

PREŢUL:  Prețul calculat la cota 0 TVA  si cu TVA indicat în Lei Moldovenești (MDL.

EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, AO Homecare   va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin  ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat

VALABILITATEA OFERTEI: Oferta trebuie să fie valabilă pe tot parcursul anului 2020.

8. INFORMAȚII SUPLIMENTARE pot fi obținute de la: Tamara Adașan – Director Tel. /+373/ 60204442,tel:  /+373/ 22 920 320, Daria Suhareva  –Manager de finance

Tel: /+373/ 22 23 55 21, E-mail: ao.homecare@gmail.com

9. OFERTANTUL trebuie să examineze bine cererea de ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind cererea de ofertă va contacta în scris AO Homecare la adresa specificată

AO Homecare  va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor. În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.

AO Homecare poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la AO Homecare.

10. OFERTANTUL va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar AO Homecare nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de rezultatul procesului de selectare a ofertei.

11. AO HOMECARE își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de selectare a ofertei  și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

12. PLATA: 100% din valoarea produselor  achiziționate va fi efectuată în avans.

13. FACTURARE: Furnizorul va emite factura în baza legislației în vigoare.

   Director AO „Homecare”                                        Tamara Adaşan