Contactele Asociaţiei Obşteşti „HOMECARE”

 

Adresa juridică: Chişinău, Decebal, 72/4, ap. 5;
Cod fiscal: 1010620003467;
Cont curent: 2224217001808;
BC: „Moldindconbank”, Filiala „Remiz”
Codul bancii: MOLDMD2X 317;
Locația oficiului permanent: Centrul Teoretico-Practic și Medico-Social „ESTERA” or.Chișinău, str.Columna 150 (în incinta Spitalului Nr.4)
tel: +373 22 920 320

e-mail:

ao.homecare@gmail.com ;