August 2019

 August 30th, 2019

ORGANIZAREA ATELIERELOR DE TERAPIE OCUPAŢIONALĂ ŞI ERGOTERAPIE

            Terapia ocupaţională şi ergoterapia ca metode de tratament prin ocupaţie şi muncă, componente ale procesului complex de recuperare ce utilizează toate formele de activitate recreativă sau productivă prescrise de medic în scop terapeutic, sunt reglate ca mod de organizare prin “Normele tehnice privind organizarea activităţilor de ergoterapie în unităţile sanitare”.

     Împreună cu kinetoterapia, hidroterapia, electroterapia, masoterapia, psihoterapia, ortezarea şi protezarea, terapia educaţională, logopedia, profesionalizarea sau reprofesionalizarea, terapia ocupaţională şi ergoterapia reprezintă forme de integrare în cadrul asistenţei instituţionale cu multiple aspecte profilactice, terapeutice, socio-familiale, culturale şi economice. Atenţia factorilor de decizie şi a celor medicali trebuie îndreptată spre organizarea acestei activităţi sub aspectul diversificării atelierelor, alegerea şi dozarea metodelor, cât şi a posibilităţii de a stabili unele gradaţii şi eşalonări a muncii de la simplu la complex şi invers.

          Organizarea activităţii în funcţie de priorităţi sau metode are în vedere următoarele aspecte: studiul locurilor de muncă, a utilajelor, amplasarea în funcţie de suprafaţa disponibilă şi realizarea planurilor de muncă.

            Pentru buna desfăşurare a activităţii în atelierele de ergoterapie trebuie avute în vedere măsuri ce au drept scop folosirea raţională din punct de vedere al tratamentului medical, al posibilităţilor de realizare, al efortului bolnavului participant la procesul de recuperare.

            Diviziunea muncii se realizează în mai multe feluri:

 • diviziunea muncii pe operaţii;
 • diviziunea muncii pe obiecte;
 • diviziunea muncii în funcţie de calificare.

Diviziunea muncii pe operaţii solicită din partea executantului o singură operaţie sau un număr mic de acţiuni asemănătoare, la un singur tip de unealtă sau maşină.

Diviziunea muncii pe obiecte presupune efectuarea unor lucrări în funcţie de posibilităţile fizice şi psihice ale pacientului, conducând la însuşirea în scurt timp a unui meşteşug folositor (posibil cel avut anterior îmbolnăvirii).

Diviziunea muncii pe calificări presupune valorificarea gradului de calificare al pacientului, anterior îmbolnăvirii sale.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 August 28th, 2019

CONDIȚIILE DE ORGANIZAREA  A ATELIERELOR DE TERAPIE OCUPAŢIONALĂ 

            Organizarea muncii într-un atelier presupune ca o componentă importantă organizarea locului de muncă. Sub acest aspect trebuie să se ţină seama de asigurarea factorilor de ambianţă fizică, psihică şi socială. Numai în condiţiile unui microclimat şi a unei ambianţe psihice şi sociale corespunzătoare, capacitatea de muncă a bolnavului poate fi solicitată în limite fiziologice.

            Calitatea şi cantitatea muncii depind de condiţiile în care bolnavul este solicitat, ele constituind stimuli pozitivi sau negativi (iluminarea, cromatica, spaţiul în sine, liniştea, condiţiile igienice).  Condiţiile privind utilarea depind de numărul de persoane incluse în activitate, sarcinile propuse pentru a fi rezolvate, tipul de handicap ce urmează a fi tratat şi nu în ultimul rând de posibilităţile financiare.

            Plasarea pacientului într-o anumită formă de activitate se face ţinând cont de opţiunea acestuia, de posibilităţile lui prezente, de calificarea profesională, vechimea în muncă, debutul bolii, tipul de deficit, evoluţia medicală obţinută. Odată plasat conform acestor criterii obiective (fişa personală cu aceste date), pacientul va fi supravegheat în activitatea prestată de către ergoterapeut şi psihoterapeut, fiind dirijat metodic până la obţinerea unei autonomii în activitatea prestată şi până la obţinerea unor rezultate bune.

            Ergonomia studiază permanent relaţia om-muncă, ameliorarea condiţiilor de muncă fiind benefică atât în direcţia adaptării muncii la om cât şi a omului la munca sa.

          Condiţiile ergonomice pentru persoanele cu handicap au în vedere adaptarea la situaţia fizică şi psihică a acestora, fiind apropiate sau asemănătoare celor create pentru persoanele fără probleme de sănătate.

            Ergonomia este definită ca “studiul ştiinţific al relaţiei dintre om şi mediul său de muncă. În acest sens, mediul include nu numai mediul înconjurător în care lucrează, dar şi sculele şi materialele, metodele sale de lucru şi organizarea activităţii sale, fie ca individ, fie ca membru al unui colectiv de muncă. Toate acestea sunt corelate cu natura omului însăşi, cu abilitatea, capacitatea şi limitele sale” (K.F.H. Murrel).

            Adaptarea muncii la om (la posibilităţile sale), înlăturarea cauzelor care conduc la un grad ridicat de oboseală, este cu atât mai importantă în situaţia persoanelor cu un potenţial biologic redus, temporar sau definitiv.

            “Cunoaşterea solicitărilor omului în muncă este necesară tuturor acelora care proiectează şi construiesc instalaţii, utilaje, dispozitive, scule, cât şi celor care conduc şi organizează munca” (V. Anghelescu)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 August 26th, 2019

INSTRUIREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL TERAPIEI OCUPAȚIONALE

        Aplicarea terapiei ocupaţionale şi ergoterapiei în unităţile sanitare şi de asistenţă socială este condiţionată de o dotare tehnică corespunzătoare, modificarea opticii omului bolnav faţă de munca prescrisă în scop medical şi existenţa unui personal pregătit pentru aceste activităţi.

            Pregătirea personalului de specialitate pentru acest domeniu se poate realiza prin:

a) organizarea unor cursuri de scurtă durată; personalul pregătit prin cursuri de scurtă durată poate fi din următoarele domenii:

 • asistente şi surori medicale, sociale sau de ocrotire;
 • infirmieri, maiştri, muncitori calificaţi pentru diferite meserii;
 • personal pentru activităţi de administraţie care pot fi implicaţi în desfăşurarea activităţilor de ergoterapie.
Prin cursurile de scurtă durată pentru aceste persoane se pregătesc instructori de ergoterapie care pot lucra sub directa îndrumare a medicilor, kinetoterapeuţilor sau ergoterapeuţilor formaţi prin cursuri de lungă durată. Sunt propuse pentru organizare următoarele tipuri de cursuri de scurtă durată:
 • instruire în ergoterapie, durata cursului de 4 săptămâni;
 • competenţă în ergoterapie, durata cursului 6 luni, pentru persoane care vin din alte sectoare de activitate decât cel sanitar sau de asistenţă socială;
 • cursuri organizate sub formă de studii şi stagii în unităţi medicale.

 

b) organizarea unor cursuri de lungă durată - special înfiinţate în majoritatea ţărilor în scopul formării şi perfecţionării cadrelor de specialitate în domeniu.

Exemple de forme de învăţământ de lungă durată pentru domeniul terapiei ocupaţionale şi ergoterapiei:

 • Canada - Universitate de terapie ocupaţională şi ergoterapie;
 • Olanda - în cadrul Şcolii superioare există un “Departament de terapie ocupaţională şi ergoterapie”;
 • S.U.A. - la Universitatea din Boston, studenţii acestei forme superioare de pregătire trebuie să aibă o practică de cel puţin un an în unităţile sanitare şi de protecţie socială;
 • Israel - în cadrul Facultăţii de medicină există un “Departament de terapie ocupaţională - ergoterpie”;
 • Anglia - studiile de terapie ocupaţională şi ergoterapie durează 3 ani.
 • Franţa - aceeaşi organizare ca în Anglia;
 • România - Învăţământul superior de kinetoterapie cuprinde în planurile de învăţământ disciplina “Terapia ocupaţională şi ergoterapia”.

Conţinutul pregătirii adaptat la condiţiile ţării noastre, trebuie să se axeze pe următoarele aspecte:

 • studiul organismului uman la nivel somatic (anatomie şi fiziologie);
 • studiul organismului uman la nivel psihic şi intelectual (dezvoltare psihomotorie, funcţii mentale, viaţa de relaţie şi comunicarea);
 • studiul omului în activitate;
 • cunoaşterea componentelor kinetice şi biomecanice ale diverselor activităţi;
 • învăţarea şi antrenarea în unele tehnici profesionale - competenţa practică şi posibilitatea de a experimenta şi aplica diverse activităţi;
 • studiul diferitelor patologii şi handicapuri (fizice, psihice, organice);
 • cunoaşterea tehnicilor de îngrijire şi reeducare pe care le presupun aceste metode;
 • cunoaşterea persoanei cu handicap în mediul său;
 • cunoaşterea şi folosirea aparaturii, cât şi însuşirea tehnicii de confecţionare a unor dispozitive ajutătoare (orteze, ajutor tehnic).

Aceste noţiuni obligatorii pentru un specialist în domeniul terapiei ocupaţionale şi ergoterapiei, în forma studiilor de lungă durată se pot realiza prin cursuri, activităţi practice şi stagii clinice.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 August 23rd, 2019

INVITAȚIE ACHIZIȚII DE ELECTROCASNICE.

SOLICITARE DE OFERTĂ COMERCIALĂ

1. Date generale:  AO „HOMECARE” lansează invitația de participare la achiziții cu privire la procurarea echipamentului tehnic. Procurarea echipamentului are loc în cadrul proiectului „Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” realizat de către  Caritas Republica Cehă în colaborare  cu Asociația Obștească „Homecare” și Asociația Obștească Pro-Development, finanţat de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare prin Programul “Cooperare Cehă de Dezvoltare.”

2. Descrieri tehnice:

d/r.

Denumirea

Parametri tehnici

Cantitatea

1.

Mașina de spălat  

· Capacitate de încărcare, kg 8

· Viteza maximă de centrifugare, rpm 1000

· Clasa de eficienţă energetică A

· Clasa de eficienţă la spălare A

· Clasa de eficienţă la stoarcere B

· Consum de energie, kWh 1.36

· Nivel de zgomot pentru spalare, dB 60

· Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB 79

· Invertor da

Tip control electronic

Display da

Numărul de programe 13

Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor da

Control al balansului da

Detectarea spumei reziduale da

Înălţime, cm 85

Lăţime, cm 65

Adâncime, cm 65

Greutate, kg 62.5

Garanţie, luni 24

2 buc

2.

Mașina de uscat

Tip produs Uscator cu pompa de caldura
Tip incastrare Standard
Tip incarcare Frontala
Tip panou de comanda Digital
Numar programe 16
Trepte de uscare 3
Eficienta energetica Clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la D
Eficienta energetica uscare Clasa B
Material cuva Inox
Adancime 65 cm
Latime 60 cm
Inaltime 85 cm
Greutate 55 Kg
Capacitate de incarcare 8 Kg
Nivel zgomot 80 dB
Tip deschidere hublou Dreapta
Functii Indicator mesaj eroare
Child Lock
Indicator progres
Lumina in interiorul tamburului
Smart Check
Mod uscator
Final intarziat
Tambur DIamond
Mixed Load Bell
Indicator container de apa plin
Prevenire sifonare
Programe uscare Rufe delicate
Sintetic
Uscare rapida
Time Dry
Prosoape
Cool air
Iron Dry
Uscare rapida 35'
Tehnologii Smart Check

2 buc

3.

Fier de călcat

Talpă metaloceramică

Tip de acoperire SteamGlide

montarea cordului sferica da

Lungime cablu de alimentare, m 2

Jet de aburi continuu da

Aburi continuu, g/min 45

Jet de aburi, g/min 190

Funcţie de pulverizare da

Sistem antipicurare da

Sistem anticalc da

Autocurăţare da

Putere maximă consumată, W 2200

Greutate, kg 1.7

Garanţie, luni 24

2 buc

4.

Aspirator

· Reglarea puterii: pe aparat
Putere maximă consumată, W: 1500
Putere de aspirare, W: 290
Capacitate recipient praf, l: 1,5
Tip tub: telescopic
Podea/covor: da
Dimensiuni (LxAxÎ), cm: 26,5х43,6х31,4
Greutate, kg: 4,6

2 buc

5.

Uscător pentru păr

· Putere maximă consumată, W 2000

· Tip control mecanic

· Număr de viteze 3

· Număr nivele de temperatură 2

· Aer rece da

· Difuzor de volum da

· Protecţie împotrivă supraîncălzirii da

· Buclă de agăţat da

· Lungime cablu de alimentare, m 1.8

· Garanţie, luni 24

2 buc

6.

Cuptor cu microunde

· Capacitate, l 24

· Diametru platou rotativ, cm 32

· Acoperire internă bioceramica

· Deschidere uşă mâner

· Convecţie da

· Tip control electronic

· Display da

· Ceas da

· Iluminare da

· Putere microunde, W 900

· Putere grill, W 1250

· Consum de energie , W 1500

Greutate, kg 14.5

· Altele Acoperire Bio-Ceramica

· Garanţie, luni 24

·  

2 buc

7.

Firebător electric

· Capacitate, l 1.7

· Elementul de incalzire spirala ascunsă

· Putere maximă consumată, W 2000

· Indicator de funcţionare da

· Indicator nivel apă da

· Filtru de apa da

· Rotire la 360 grade da

· Oprire automată da

· Protecţie împotriva funcţionării fără apă da

· Blocare capac da

· Iluminare da

· Greutate, kg 1.54

· Garanţie, luni 24

2 buc

8.

Aparat de tuns

· Numărul setărilor de lungime 8

· Indicator de lungime da

· Indicator încărcare baterie da

· Număr de accesorii 2

· Material carcasă plastic

· Tip alimentare reţea/acumulator

· Durată de funcţionare, minute 50

· Timp incarcare acumulator, ore 8

· Altele husa de plastic

· Garanţie, luni 24

2 buc

9.

Frigider

· Dezgheţare frigider picături

· Dezgheţare congelator manual

· Numărul de camere 2

· Protecţie antibacteriana da

· Tip de compresor linear

· Numar de compresoare 1

· Agent frigorific R600a

· Tip control electronic

· Capacitate totala, l 280

· Tip iluminare LED

· Iluminare frigider da

· Capacitate congelare, kg/24h 5

· Autonomie fara curent, ore 24

· Nivel zgomot, dB 39

· Modificare direcţia uşii da

· Clasa de eficienţă energetică A+

· Garanţie, 24 luni

· Garanție la compresor 24 luni

2 buc

 

3. Criterii de selecție a companiei:

· Persoana juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova.

· Experienţa ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;

· Condițiile și termenii garanției;

· Preţ competitiv;

· Termenul de livrare

· Livrarea gratuită la locul destinat pe teritoriul Republicii Moldova.

4. Dosarul de aplicare va include:

· Oferta comercială va include prețul unitar cu 0 % TVA, caracteristicile tehnice ale echipamentului propus, termenul de livrare, termenul de garanție;

·  Oferta comercială trebuie sa fie valabila timp de 30 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;

· Prezentarea experienței ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;

· Certificatul de înregistrare al companiei, codul fiscal;

· Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.

5. Aplicarea dosarelor:

1. Ofertele  pot fi aplicate în biroul central al AO.HOMECARE,  la adresa mun.Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 119, ap.26,  până la data de 05.09.2019, ora 14.00.

2. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă.   

Informații suplimentare:

Pentru clarificări persoana de contact este Tamara Adașan, director.

Tel: +373 60204442

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

INVITAȚIE ACHIZIȚII DE ECHIPAMENT TEHNIC. 

SOLICITARE DE OFERTĂ COMERCIALĂ

1. Date generale:  AO „HOMECARE” lansează invitația de participare la achiziții cu privire la procurarea echipamentului tehnic. Procurarea echipamentului are loc în cadrul proiectului „Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” realizat de către  Caritas Republica Cehă în colaborare  cu Asociația Obștească „Homecare” și Asociația Obștească Pro-Development, finanţat de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare prin Programul “Cooperare Cehă de Dezvoltare.”

2. Descrieri tehnice:

· №

· d/r.

· Denumirea

· Parametri tehnici

· Cantitatea

· 1.

· Monitor

· Diagonala (inch): 21.5",

· Full HD(16:9) 1920x1080

· Tip ecran: TFT+LED backlight

· VGA: Da

· Rezolutie: Full HD(16:9) 1920x1080

· Rata de actualizare: 56-75Hz

· Format de ecran: 16:9

· Timp de raspuns(ms): 5

· Dimensiuni punct( mm): 0.248

· Luminozitate (cd.mp): 200

· 2 buc

· 2.

· Procesor

· PSU: 500W

· Tip procesor: Dual core

· Model procesor: AMD Athlon

· Frecventa procesor: 3.2GHz

· Cache (Mb): 4

· Producator chipset video: Vega 3 Graphics

· HDMI, VGA: Da

· Tip memorie video: Integrated

· Tip retea: LAN

· Capacitate memorie Ram (Gb): 4 (Gb)

· Tip memorie Ram: DDR4 RAM

· Tip Hard Disk: M2, SSD 240GB

· Port USB 3.0, USB 2.0

· Sistem de operare: FreeDOS

· Carcasă culoarea: Negru

· Producator procesor: AMD

· Numar nuclee: 2 Cores

· 2 buc

· 2.

· Printer

· Print/Copy/Scan, A4, Da

· Capacitate memorie: 32Mb

· Copier: Da

· Dimensiunea maxima (hirtie): A4

· LCD Screen: Da

· Printer: Da

· Rezolutie de printare: 600x600 dpi

· Scanner: Da

· Rezolutie de scanare: 600x600 dpi

· Tip imprimanta: Laser

· USB: Da

· Viteza de printare: Up to 16 ppm

· Capacitatea maximă 8000 foi/lună

· 

· 2 buc

2. Criterii de selecție a companiei:

· Persoana juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova.

· Experienţa ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;

· Condițiile și termenii garanției;

· Preţ competitiv;

· Termenul de livrare

· Livrarea gratuită

3. Dosarul de aplicare va include:

· Oferta comercială va include prețul unitar separat cu 0 % TVA, caracteristicile tehnice ale echipamentului propus, termenul de livrare, termenul de garanție;

·  Oferta comercială trebuie sa fie valabila timp de 30 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;

· Prezentarea experienței ofertantului: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;

· Certificatul de înregistrare al companiei, codul fiscal;

· Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.

4. Aplicarea dosarelor:

1. Ofertele  pot fi aplicate în biroul central al AO.HOMECARE,  la adresa mun.Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 119, ap.26,  până la data de 05.09.2019, ora 14.00.

2. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă.   

Informații suplimentare:

Pentru clarificări persoana de contact este Tamara Adașan, director.

Tel: +373 60204442