May 2019

31 May 2019

TERAPIA OCUPAŢIONALĂ ŞI ERGOTERAPIA

            Munca este considerată ca fiind o activitate conştientă a omului, îndreptată spre realizarea unui anumit scop. "Punând în mişcare organele corpului său şi mijloacele de muncă, omul acţionează asupra naturii ... îşi cheltuieşte forţa fizică şi intelectuală şi transformă obiectele şi forţele naturii în produse necesare pentru satisfacerea multiplelor şi variatelor sale trebuinţe."

            Tot mai multe ştiinţe colaborează în prezent pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii omului. Dintre acestea amintim: ştiinţele socio-umane (economice şi politice), unele discpline ca psihologia socială, ergonomia, terapia ocupaţională, ergoterapia şi studiul muncii, în a căror componente se include şi îngrijirea sănătăţii populaţiei.

            Sănătatea omului, deziderat de care depinde însăşi calitatea vieţii, este domeniul de studiu şi activitate al multor ştiinţe, în principal al celor medicale şi sociale întrucât "crearea de resurse sporite necesare progresului societăţii rămâne dependentă şi de o creştere numerică a forţei de muncă."

            Accidentele de muncă, accidentele rutiere, condiţiile de viaţă, stress-ul, bolile, conflictele armate prezente în unele zone ale lumii, determină creşterea, din ce în ce mai mare a numărului de persoane cu handicapuri de diferite feluri (în întreaga lume).

            În prezent, invalidul sau handicapatul, care era considerat subiect de caritate sau/şi filantropie, trebuie tratat ca oricare om valid, cu perspectiva reluării locului în societate, prin participare activă, chiar productivă acolo unde este posibil.

            Sănătatea, concepută ca o stare dinamică, este expresia relaţiilor interne, concrete ale organismului cu mediul ambiant, pe linia realizării unui echilibru activ cu acesta sau, altfel exprimat, este capacitatea de a răspunde la modificările acestuia printr-o adaptare corespunzătoare."

            Pentru realizarea acestui echilibru, a stării de sănătate, pe lângă măsurile profilactice şi curative se impun măsurile de recuperare a capacităţii de muncă a celor care din anumite motive devin invalizi (deficienţe congenitale, deficienţe dobândite în cursul vieţii). Recuperarea prezintă un aspect umanitar, dar şi un caracter economic, prin faptul că tot ce se investeşte în scopul recuperării invalidului şi reintegrării lui în comunitatea productivă, se compensează ulterior sub forma creşterii potenţialului uman. Recuperarea este un proces continuu, începând de la patul bolnavului până la reîntoarcerea acestuia în muncă.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

22 May 2019

OBIECTIVELE TERAPIEI OCUPAŢIONALE 

Lumea medicală caută căi de recuperare a forţei de muncă, procesul fiind foarte complex, dictat de interesele personale ale subiecţilor respectivi, cât şi de interesele societăţii, necesitatea şi importanţa muncii fiind imperativul comun.

Complexul de acţiuni şi practici adoptate în direcţia recuperării deficienţelor, indiferent de natura acestora, poartă denumiri diferite, cu toate că urmăreşte acelaşi scop comun. Astfel, termenul de reabilitare este folosit de anglo-americani, iar cei de readaptare şi reeducare sunt folosiţi în ţările francofone. Dar, indiferent de terminologia folosită, activitatea de recuperare în esenţă urmăreşte refacerea deficientului şi transformarea sa într-un membru activ al comunităţii în care trăieşte. Procesul complex desfăşurat în acest scop este continuu, el finalizându-se odată cu încadrarea subiectului recuperat într-o ocupaţie, de preferinţă remunerată.

Terapia ocupaţională şi ergoterapia sunt căi de obţinere a acestui proces, cunoscute de mult timp şi care se bazează pe conceptul că cel mai bun doctor pe care n-il oferă natura este activitatea, munca. Caracterul terapeutic al muncii este recunoscut de foarte mult timp, iar în acest domeniu munca este considerată metodă de tratament.

Diferenţa între terapia ocupaţională şi ergoterapie constă în diversitatea formelor, în mărimea sferei de aplicabilitate şi adresabilitate a celor două metode care urmăresc ca bolnavul, prin îngrijire medicală să depăşească stadiul de infirmitate şi să poată deveni folositor lui şi societăţii.

Terapia ocupaţională urmăreşte stimularea interesului bolnavului pentru activităţi oarecare, evidenţiindu-se în acest context playterapia, artterapia, cultterapia, kinetoterapia, etc.

Ergoterapia are la bază semnificaţia intrinsecă a muncii remunerate, exercitate prin reinserţie profesională şi socială a bolnavului. Printre activităţile frecvent adoptate de către bolnavii cu afecţiuni de lungă durată sunt: ţesutul covoarelor, confecţionarea articolelor de croitorie, broderie, activităţile zootehnice, agricole (legumicultura, floricultura şi pomicultura), etc. Acestea, prin stimuli corespunzători, urmăresc să trezească interesul pentru muncă, pentru formarea unor stereotipuri dinamice, iar mai apoi să conducă la o recuperare socială. Recuperarea în cadrul ergoterapiei are un sens mai larg, incluzând aplicarea procesului medical cu finalitate socială în toate unităţile sanitare şi de asistenţă socială, scopul medical fiind cel iniţial, iar efectul activităţii de muncă fiind considerat cel mai fiziologic şi eficace mijloc terapeutic.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 May 2019

SCOPUL ECONOMIC AL TERAPIEI OCUPAŢIONALE 

Motto:  “Să recunoşti deficienţa unui individ este bine, să-i ameliorezi starea sau să-l vindeci este mult mai bine, să-l redai vieţii sociale este totul” (Pearl Buck)

În cadrul terapiei ocupaţionale şi ergoterapiei, recuperarea stării de sănătate este primordială, dar nu trebuie neglijat scopul economic care de asemenea are o mare importanţă prin:

            - reducerea perioadei de readaptare la procesul muncii;

            - reducerea numărului de zile de concediu medical;

         - valoarea bunurilor materiale produse în timpul spitalizării (conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de spitalizare a bolnavilor, dar şi cei în cauză, în afara obţinerii instruirii sau reprofesionalizării pot obţine un venit din valorificarea muncii prestate).

            Se poate afirma că munca dirijată şi supravegheată medical, în cadrul terapiei ocupaţionale şi ergoterapiei, are atât efecte morale cât şi materiale. Terapia ocupaţională şi ergoterapia s-au dezvoltat mai ales în cadrul profilelor tradiţionale care sunt psihiatria şi unităţile recuperatorii pentru handicapaţi motori, dar pot fi extinse ca metode terapeutice şi la alte profile ca: neurologie, geriatrie, medicină internă (cu excepţia spitalelor de urgenţă), cât şi în unităţile de ocrotire socială. Atât terapia ocupaţională cât şi ergoterapia au la bază realitatea handicapului. Şcolarizarea, inserţia profesională şi socială a persoanelor deficiente se sprijină pe rezultatele reeducării, pe gradul de autonomie dobândit. Ideea care conduce acest proces nu constă numai în a-l reintegra pe deficient în societate ci în a-l împiedica să iasă din ea, dificultatea fizică nu trebuie să-l excludă din comunitate.

            Experienţa dobândită în aceste domenii terapeutice se impune a fi cunoscută de către toţi cei implicaţi în recuperarea capacităţii de muncă, atât sub aspectul factorului uman cât şi sub aspectul factorului economic pe care îl determină. În concluzie, complexul îngrijirilor medicale se traduce prin măsuri de recuperare a bolnavului, menite să asigure întoarcerea acestuia la viaţa normală, la integrarea lui în societate.

Terapia ocupaţională poate fi socotită o primă etapă în care se urmăreşte restabilirea capacităţii funcţionale, iar ergoterapia, o metodă specifică readaptării socio-profesionale a bolnavului.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 May 2019

 AO HOMECARE oбъявляет тендер на выполнение ремонтных работ

Предемет закупки:

Ремонт медико-социальных центров:

"Святая Анна"Адрес: 5301, U.T.A. Гагаузия, г.Вулкэнешты, ул. Линина, 37                            

"Святая Агата"   Адрес: 7103, г. Окница, ул. Михая Витязу, 48

в рамках проекта „Качество и доступность медико-социальных услуг на дому в Республике Молдова 2019-2022”, осуществляемого Caritas Czech Republic в партнерстве с Общественной Ассоциацией „Homecare”, финансируемой Чешским Агентством по развитию.

Код CPV:      45000000-7                       

Закупающий орган: Asociația Obștească Homecare

Процедура закупки: Запрос ценовых оферт        

Для получения более детальной информации об условиях проведения тендера, пройдите по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=0BykjoFiizzcaU3lISjJHOEtwUW5RdGdnejRXQWp6SDhkRUZj

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AO HOMECARE solicită ofertă comerciala pentru procurarea dispozitivelor medicale

Asociația Obștească „Homecare”, respectuos solicită oferte de preț pentru procurarea dispozitivelor medicale (indicate în tabelul de mai jos), în cadrul proiectului “Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” realizat de către Caritas Cehia în parteneriat cu Asociația Obștească „Homecare”, finanţat de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare prin Programul Cooperare Cehă de Dezvoltare

mun.Chişinău

Specificaţii tehnice:

(Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către AO Homecare – în coloanele 1, 2, 6, 8, 9)

N/r

Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor

Modelul articolului

Ţara de origine

Produ-cătorul

Specificarea tehnică deplină solicitată de către AO Homecare

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

 

Standarde de referinţă

Numărul de unități solicitat

(bucăți)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Bunuri:

             

1.

Aparat electroterapie cu 2 canale +ultrasunet

     

1.Sursa de alimentare: -AC 100-240V 50/60Hz.

2.Adaptor de iesire: -15V,3,0 A, max

3.Intensitatea ultrasunetului(max):-3W/cm.

4.Frecventa ultrasunetului:-1si 3 MHz.

5.Dimensiunile aparatului:-285x197x153mm(LWH)

6.Greutatea:-2 kg.

7.Caracteristici:-Ecran tactil.

-62 programe setate,80programe personalizate.

-4 electrozi EMG.

 

CE

2

2.

Aparat electroterapie de frecventa inalta

     

Caracteristici:

-aplicatoare capacitative

-aplicatoare inductive

 

CE

2

3.

Aparat terapie cu ultrasunet cu 2 canale

     

Caracteristici:

-ecran tactil -1 si 3 MHz frecventa

-mod pulsat si continuu

-cicluri de sarcini variabili

(16Hz,48Hz,100Hz)

-sistem de control automat a contactului

-20 programe setate

-80 programe personalizate

Specificatii:

1.Sursa de alimentare:-AC 100-240 V,50/60Hz

2.Intensitatea (max):-3W/cm

3.Timer:1-30min.

 

CE

2

4.

Aparat terapie cu

    laser

     

Caracteristici:

-puterea de iesire a   laserului   4000mW.

-ecran tactil

-frecventa de emisie 100 - 1000Hz.

-dozarea tratamentului cu precizie.

Specificatii:

1.Sursa de alimentare: -AC 100-240 V,50/60Hz

2. Puterea de consum:-60VA.

3.Timpul de tratament

  Programabil:-pina la 99min.

4.Mod de operare: -continuu si pulsat.

5.Numar de canale:-2 canale.

6.Numar de protocoale memorabile:-100 .

 

CE

2

5.

Aparat magnetoterapie

     

Caracteristici:

-ecran tactil

-2canale independente

-cimp magnetic focusat,

rectangular,triangular,sinusoidal si continuu.

Specficatii:

1.Sursa de alimentare: -AC 100-240 V,50/60Hz

2. Puterea de consum: -60VA.

3.Fluxul cimpului magnetic: -Max 1000 gauss.

4.Gama de frecventa: -0-160Hz.

5.Protocoale: 20

6.Dimensiuni: -285x197x153mm.

 

CE

2

6.

Masa de masaj

     

Specificatii:

-lungimea sectiei la cap:650mm.

-lungimea sectiei la mijloc:600mm.

-lungimea sectiei la picioare:650mm.

-lungimea totala:1900mm.

-latimea:680mm.

-inaltimea minima:450mm.

-inaltimea maxima:850mm.

-unghiul de inclinare cap/picioare :+60 pina -30 grade.

-greutatea maxima de folosire:200kg.

 

-

2

7.

Electrostimulator portativ

     

Caracteristici:

-2.8”matrice afisaj color

-gama larga a parametrelor.

Specificatii:

1.Alimentarea electrica: -1.5V AA baterii, 6V

2.Tensiunea minima de avertizare 4V.

3.Sesibilitatea: -0.1mcV.

4.Perioada de odihna: -2-99 secunde.

5.Dimensiuni: -153x75x34mm.

6.Greutatea: 200g.

 

CE

4

8.

Ultrasunet portativ

     

Specificatii:

1.Frecventa:1 MHz

2.Suprafata radianta efectiva: 4cm.p.

3.Puterea de iesire: 3,4,5W

4.Marimea tensiunii:0-15V

5.Frecventa: 1-120Hz.

6.Timpul de tratament:5,10,15min.

7.Puterea de consum: -AC 100-240V.50/60Hz.

8.Dimensiuni: -209x53x89mm.

9.Greutatea: -235g. fara adapter.

 

CE

4

9

Lampa bactericida portativa

     

Specificatii:

1.Puterea de consum a lampii: -30W

 

2.Tensiunea de alimentare: -220V

3.Suport cu 5rotile

4.Numarul de ore lucratoare

a lampii bactericide: -8000 ore.

 

CE

2

10.

Aparat magnitoterapie portativ

     

Specificatii:

1.Tensiunea de alimentare: -220V

2.Fluxul magnetic: -300gauss.

3.Greutatea: -240g.

 

CE

6

11.

Masajor portativ

     

Specificatii:

1.Tensiunea de alimentare: -220V

2.Puterea de consum: -18W

3.Modurile de reglare a vibratiilor: -2 moduri(continuu , cu pauza)

 

CE

4

12.

Aparat darsonvalizare portativ

     

Specificatii:

1.Tensiunea de alimentare: -220V

2.Puterea de consum -15W

3.Numarul electrozilor -4(peptene,ciuperca,ureche,lingura)

 

CE

6

13.

Masa pentru proceduri inox pe rotile.

     

Specificatii:

1.Dimensiuni: -800x650x410

2.Numarul de polite: -2buc.

 

-

2

14.

Dulap medical

     

Specificatii:

1.Dimensiuni: -800x400x1900

2.Numarul politilor:

-4 in sectia superioara

-1 in sectia inferioara

 

-

2

15.

Cuseta pentru examinare

     

Specificatii:

1.Dimensiuni: -1900x600x550

2.Reglare pozitie: -3nivele la cap

3.Greutatea maxima de exploatare: -200kg.

4.Material de protectie: -piele artificiala.

5.Materialul carcasei: -Otel vopsit polimer.

 

-

6

 1. Condiții de Livrare

Ofertanții pot depune o singură ofertă pentru toate articolele din cadrul prezentei cereri.

Oferta în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie licenței emise de Camera de licențiere, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

Termenii și Condițiile de Livrare din prezenta cerere de ofertă sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, cererea de ofertă semnată și returnată AO Homecare.

 1. Preţul:  Prețul trebuie sa fie indicat în Lei Moldovenești (MDL) la cota 0% TVA  și cu TVA. Prețul trebuie să includă prețul pentru transport, și alte costuri locale necesare livrării produselor la următoarea destinație: Republica Moldova, Or. Ocnița și or. Vulcănesti.
 • Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate în baza punctelor de mai jos ( documentelor prezentate și a criteriilor de selecție) după grila de procentaj.

(suma cotelor pentru toate criteriile de selecție nu va depăși 100%)

Documente solicitate:

1.Oferta prezentată în corespundere cu cererea de ofertă prezentată pe foaie cu antetul organizației.

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;

(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;

(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta va fi respinsă;

 1. Prezența în anexă la ofertă a:

(a) Prezentarea certificatului de înregistrare;

(b) Prezentarea certificatului despre lipsa restanțelor față de bugetul de Stat;

(c) Datelor generale despre ofertant;

(d) Indicarea termenului de garanție a dispozitivelor medicale din oferta de preț

(e) Indicarea experienței de lucru a Companiei –ofertant

(f) Prezentarea contractului/altor documente care atestă existența atelierului de deservire tehnică a dispozitivelor medicale.

(g) Prezentarea contractului Companiei –ofertant privind deservirea tehnică a dispozitivelor medicale, cu minim 2 instituții medicale.

(h) Prezentarea listei angajaților companiei cu studii speciale de inginer-tehnica medicala.

(i) Prezentarea experienței de colaborare cu organizații din sectorul neguvernamental.(copia a cel puțin unui contract de cumparare –vinzare a dispozitivelor medicale)

(j) Prezentarea dovezilor activității de caritabile a Companiei ( în cazul în care compania dispune de altfel de experiență)

(k) Indicarea instalării gratuite a dispozitivelor medicale livrate în Republica Moldova, Or. Ocnița și or. Vulcănesti și instruirii gratuite a personalului medical care va utiliza dispozitivele respective.

 Criteriile de selecție: 

nr

Criteriile

Cota in %

1

Oferta prezentată în corespundere cu cererea de ofertă si cu certificatele de înregistrare și despre   lipsa restanțelor față de buget, în baza celui mai mic preț economic avantajos.

75 %

2

Experienței de lucru a Companiei –ofertant.

2%

3

Termenului de garanție a dispozitivelor medicale din oferta de preț.

3%

4

Contract/alte documente care atestă existența atelierului de deservire tehnică a dispozitivelor medicale

5%

5

Contract al Companiei –ofertant privind deservirea tehnică a dispozitivelor medicale, cu   minim 2 instituții medicale.

5%

6

Lista angajaților companiei cu studii speciale de inginer-tehnica medicala.

2%

7

Experienței de colaborare cu organizații din sectorul neguvernamental.

1%

8

Dovezi ale activității de caritabile a Companiei.

2%

9

Iinstalarea gratuită a dispozitivelor medicale livrate în Republica Moldova, Or. Ocnița și or. Vulcănesti și instruirii gratuite a personalului medical  care va utiliza dispozitivele respective.

2%

10

Disponibilitatea de livrare a mărfii timp de 30 zile din ziua semnării contractului.

3%

 1. Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.
 2. Condiții speciale:
 3. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din cererea de ofertă.
 4. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.
 5. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind cererea de ofertă va contacta în scris AO Homecare la adresa specificată în paragraful III. AO Homecare va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (5) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
 6. În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, AO Homecare poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la AO Homecare.
 7. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar AO Homecare nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de selectare.
 8. AO Homecare își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.
 1. Ofertele se primesc pînă la 31 mai  2019, ora 16.00

Pachetul de documente (cu numele și adresa completă a solicitantului) trebuie depus într-un plic sigilat, prin curier privat sau prin livrare (un certificat semnat de primire va fi dat expeditorului) la adresa de mai jos: la adresa Chișinău, str.Ștefan cel Mare nr.119, ap.26, Biroul central al Asociației Obștești HOMECARE. Informații suplimentare pot fi obținute de la: Tamara Adașan +373 23 55 21, +373 60204442,   ao.homecare@gmail.com.

Conținutul cererii de ofertă poate fi accesat la link-ul de mai jos: 

https://drive.google.com/open?id=0BykjoFiizzcaX3I4RWxfMlJmVVZrQXFqQXJuUGRqMU5fcjR3  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AO HOMECARE solicită ofertă comercială pentru procurarea a 2 autoturisme identice

Asociația Obștească „Homecare”, realizînd proiectul “Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022” realizat de către Caritas Cehia în parteneriat cu Asociația Obștească „Homecare”, finanţat de către Agenţia Cehă pentru Dezvoltare prin Programul Cooperare Cehă de Dezvoltare,  respectuos Vă invită să participați la Concursul de selectare a Companiei pentru furnizarea a două autoturisme identice de la persoană juridică.

Cerințe tehnice :

Forma caroseriei

Hatchback / Universal

Numărul de locuri

5

Lungimea automobilului (mm)

minim 4350/ maxim 4700

Inaltimea automobilului (mm).

Minim 1450

Lățimea automobilului fara oglinzi (mm)

Minim 1800

Clearens (mm).

Minim 160

Capacitate portbagaj in forma standard (l)

Minim 500

Capacitate portbagaj cu scaunele coborite (l) min.

Minim 1550

Motorizare (dm3)/ tip combustibil

Minim 1.5 / benzină

Cutia de viteza

mecanica Minim 5 trepte/ automat

Norme de poluare

Euro 5 min.

Puterea (CP) min.

Minim 110

Consum extra urban (l/100km)

maximum 8.5

Consum urban (l/100km)

maximum 5.0

Consum mixt (l/100km)

maximum 6.5

Capacitatea rezervorului (l)

Minimum 50

Tracțiune

Fata

Aer conditionat manual

Geamuri electrice fata si spate

ESC si ABS sau echivalentul

Inchidere centralizata de la comanda (2 chei)

Roată de rezerva sau compresor

Trusa medicala, stingator, triunghi si vesta reflectorizanta

Covorase de cauiuc pentru salon

Termen de garantie – 4 ani sau 100 000 km

An producer 2019 (automobile) noi

 1. Prezentarea ofertelor în romînă sau rusă.
 2. După transferul banilor, livrarea autoturismelor trebuie să fie efectuată timp de 5 zile lucrătoare.

Se solicită următoarele:

 1. Autoriza’ia Companiei;
 2. Certificatul de înregistrare;
 3. Certificatul de diler official;
 4. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat;
 5. Oferta commercială inclusiv cu accize si cu scutire de accize;
 6. Descrierea tehnică deplină a autoturismelor
 7. Specificația tehnică

Criteriile de selecție și atribuire:

 1. Parametrii tehnici solicitati ai automobilului.
 2. Prețul mai avantajos.
 3. Increderea si imaginea excelentă a companiei.
 4. Termenul solicitat de livrare a automobilului.
 5. Termenul de garanție.

Ofertele se primesc pînă la 31 mai   2019, ora 14.00

Pachetul de documente (cu numele și adresa completă a solicitantului) trebuie depus într-un plic sigilat, prin curier privat sau prin livrare (un certificat semnat de primire va fi dat expeditorului) la adresa de mai jos: Chișinău, str.Ștefan cel Mare nr.119, ap.26, Biroul central al Asociației Obștești HOMECARE. Informații suplimentare pot fi obținute de la: Tamara Adașan +373 23 55 21, +373 60204442,   ao.homecare@gmail.com.

Conținutul cererii de ofertă poate fi accesat la link-ul de mai jos: 

https://drive.google.com/open?id=0BykjoFiizzcaN2stUk9OWmFEZkNtanlXdDVFc3h0aWhVMm1Z