December 2013

ALINAREA SUFERINŢELOR CELOR ÎN NECAZ,

ESTE  SCOPUL PRINCIPAL AL CENTRULUI  MEDICO-SOCIAL ,, SFÎNTA IULIANA”

Asociaţia Obştească Homecare în colaborare cu Caritas Republica Cehă  îşi desfaşoară activităţile în Centrul medico-social ,,Sfinta Iuliana“, s. Ţaul, r-nul  Donduşeni.  Datorită anilor de experienţă în domeniul îngrijirilor la domiciliu, realizarea cu succes a activităţilor planificate este evidentă.

Renovarea Centrului de zi ,,Sfînta Iuliana“ este o activitate importantă în faza iniţiala a proiectului ”Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în partea de Nord a Republicii Moldova 2013-2015”, care s-a desfaşurat cu succes graţie  finanţatorului  proiectului   Agenţiei Cehe de Dezvoltare  şi  contribuţiei  Administraţiei Publice Locale.  S-a  organizat cursul de instruire în domeniul îngrijirilor la domiciliu pentru asistenţii medicali,  asistenţii sociali şi voluntarii Centrului ,,Sfînta Iuliana”cu scopul  de a asigura  înaltă calitate a serviciilor medico-sociale ce urmează a fi prestate în cadrul acestui centru. Participanţii la instruire s-au bucurat  de zile frumoase petrecute împreuna cu formatori naţionali din cadrul   AO Homecare, care au oferit echipei multidisciplinare cunostinţe importante  în domeniul organizării şi desfăşurării cu succes a activităţilor de îngrijiri  la domiciliu. Cursul de instruire s-a finalizat cu înmînarea certificatelor de participare.  Participanţii au apreciat  calitatea instruirii la cel mai înalt nivel şi au adus mulţumiri Agenţiei Cehe de Dezvoltare şi formatorilor.                                       

“A FI BUN ŞI A FACE BINE ESTE SENSUL VALORILOR UMANE”