Ingrijiri Paliative la Domiciliu in Republica of Moldova

Îngrijirile paliative, o speranță pentru cei în suferință.

 

”Sănătatea întrece atît de mult toate bunurile exterioare încît

într-adevar un cerșetor sănătos este mai fericit decît un rege bolnav.”

            Există un moment în viața fiecărui om, cînd trupul slăbit fiind, lasă loc sufletului și puterilor sale a se manifesta, îndrumînd omul spre o nouă treaptă a existenței sale, cea în viața de dincolo. Pentru cei care trăiesc experiența cultivării valorii sufletului încă din timpul cînd trupul este în putere, trecerea este mai ușoară, pentru ceilalți, ajutorul venit de la semeni este esențial.

            Îngrijirea paliativă este operaţionalizată prin managementul efectiv al durerii şi alte simptome alarmante în timpul incorporării îngrijirii psihosociale şi spirituale conform necesităţilor pacient/familie, valori, credinţă şi cultură. Îngrijirea paliativă afirmă viaţa prin susţinerea scopurilor pacientului şi familiei pentru viitor inclusiv speranţa de tratare sau prelungire a vieţii precum şi speranţele lor de demnitate pe parcursul bolii, procesul de sfîrşit a vieţii şi însăşi decesul.

Serviciul de îngrijire paliativă în cadrul AO HOMECARE funcţionează din mai 2011, datorita organizatiei Kerk in Actie din Olanda. Asociația Homecare acordă ajutor beneficiarilor, fără deosebire de sex, vârstă, religie sau naţionalitate. La cererea nevoiaşului sau familiei acestuia echipa de îngrijire paliativa îi informează, îi vizitează şi efectuează îngrijirile și tratamentele medicale indicate de medicului de familie sau oncolog.

Scopul  acordării îngrijirii paliative decurge din nevoia de îmbunătățire a condițiilor de viață pentru pacienții terminali precum și îngrijirea acestor bolnavi prin accentul pus pe ușurarea suferinței, al slujirii din punct de vedere spiritual, sufletesc, în momente în care împăcarea cu lumea și apropierea de valorile fundamentale individuale depind esențial de liniștea sufletească de care bolnavul are nevoie.

În acest tip de îngrijiri sunt dragostea, apropierea față de cel în suferință, credința și însuși sufletul. Aceste valori sunt împărtășite de toți participanții la actul de îngrijire cu respectul cuvenit față de convingerile și credințele fiecărui pacient în parte.

Acest tip de asistență, recunoscută sub numele de ”îngrijire paliativă",  include un spectru larg de îngrijiri, de asistență medicală, psihologică, socială, culturală și îndeosebi spirituală.

Mulți bărbați, femei sau tineri care suferă de cancer sau alte boli incurabile pot trăi o viață productivă și independentă, atît în perioada în care se află sub tratament cît și după aceea. Cu toate acestea, cazul bolnavilor incurabili și în particular al celor aflați în stări terminale este cazul persoanelor care trăiesc profunde stări emoționale și de stres.

Frica de moarte, schimbările la nivelul imaginii și a stimei de sine, întreruperea planurilor vieții, schimbările de rol social și a stilului de viață, sunt aspecte care pot crea stări puternice de disconfort psihologic iar în lipsa unei atente supravegheri spirituale apar depresii. Depresia se poate dezvolta după ce o boală este identificată, putînd influența cursul bolii și abilitatea persoanei de a participa la tratament.

Vorbim deseori de tristețe și deznădejde.,, În afară de ceea ce arată cuvîntul în sine, tristețea apare ca o stare de suflet caracterizată prin lipsa de îndrăzneală, slăbiciune, greutate și durere psihică, deznădejde, strîmtoare, apăsarea inimii, disperare dureroasă, însoțită adesea de neliniște și de spaimă.,, Patima tristeții poate lua forma extremă a deznădejdii, care este una din manifestările ei cele mai grave, ea putînd duce chiar la moartea omului.

În realizarea și conducerea proiectului, preocuparea principală este caracterizată de grija față de calitatea vieții beneficiarilor, a relațiilor interumane care se stabilesc între participanții la actul de îngrijire, în strînsă dependență față de calitatea serviciilor oferite cu accent pus pe terapia sufletească, pe psihoterapie.

Jertfa lui Hristos adusă pentru omenire, iubirea şi slujirea aproapelui, alături de profesionalism, calitatea serviciilor şi munca în echipă stau la baza activităţii noastre, iar în centrul preocupării noastre se află omul în suferinţă.