Home Care Development Project in Moldova

Proiectul „Dezvoltarea Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu în Republica Moldova” este un proiect finanţat de Programul Czech Development Cooperation, în parteneriat cu Caritas Republica Cehia.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor ce depind de grija altora prin consolidarea rolului şi a calităţii serviciilor socio-medicale de îngrijire în mediul de acasă şi comunitate.

Unul din obiectivele de bază realizat în cadrul primului proiect din anii 2008-2010 a fost instruirea a peste 150 de asistenţi medicali şi voluntari din raioanele Chişinău, Cahul, Străşeni, Cantemir, Edineţ şi Dubasari prin organizarea a 6 training-uri pentru asistenţi medicali, 8 conferinţe şi 2 seminare pentru asistenţi sociali şi voluntari.

Acest proiect deasemenea a inclus deschiderea şi administrarea a două centre medico-sociale destinate persoanelor în etate şi invalizilor din sat. Doroţcaia şi or. Cahul.

Începând cu anul 2011 cea mai importantă activitate a noului proiect o constitue oferirea serviciilor-medico-sociale în cadrul centrului de zi Estera în municipiul Chişinău. Centrul Teoretico-Practic Estera deservește anual circa 340 beneficiari în cadrul centrului şi la domiciliu.

Cele mai importante obiective ale acestui proiect sunt:

  • Creştere pe termen lung în calitatea şi accesibilitatea serviciilor profesionale de îngrijire la domiciliu.
  • Consolidarea capacităţilor profesionale din Moldova în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu.
  • Promovarea de servicii de îngrijire la domiciliu ca echivalent pentru îngrijirea instituţională sociala şi de sănătate.

Din anul 2013, începând cu 1 apriliea început  realizarea proiectului ”Dezvoltarea Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu în regiunea de Nord a Moldovei 2013-2015” Proiectul se realizeaza de către  Caritas Republica Cehia, Asociația Obștească HOMECARE,  Primăria mun.Bălți și Primăria sat.Țaul, Dondușeni, cu suportul financiar al Agenției Cehe pentru Dezvoltare prin programul Republicii Cehe Cooperare pentru Dezvoltare.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții persoanelor dependente de grija altora, prin asigurarea disponibilității și accesului la serviciile profesionale de îngrijire medico-socială din Republica Moldova, în special în regiunea de nord.

În faza inițială a proiectului a avut loc renovarea  și restaurarea Centrului medico-social „REBECA” situat pe adresa mun. Balți, str.Decebal Nr.99A, Blocul B și a Centrului de zi „Sfânta Iuliana” situat pe adresa sat. Țaul, r.Dondușeni, str.Ștefan cel Mare Nr.1 . Centrele au fost echipate cu tot echipamentul tehnic și medical necesar desfășurării cu succes a  activităților proiectului. La moment ambele centre prestează servicii medico-sociale de calitate atît în cadrul centrelor cît și la domiciliu. La sfârșitul anului 2015 Centrul „REBECA” va fi transmis în gestiune Primăriei mun.Bălți, iar centrul ”Sfânta Iuliana” Primăriei sat.Țaul în  proprietatea cărei vor fi transmise și toate bunurile materiale procurate în perioada de realizare a proiectului, pentru continuarea activităților de îngrijire medico-socială, extrem de necesare comunităților din regiunea de nord a Moldovei.