Events

12 Ianuarie 2016

INVITAȚIE

Asociația Obștească ”Homecare” și Caritas Republica Cehia  vă invită la lansarea  proiectului ”Suport în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, în  partea de sud a  Republicii Moldova  2015-2017”, finanțat de către Agenția Cehă de Dezvoltare prin programul ”Cooperare Cehă de Dezvoltare” și implementat de Asociația Obștească HOMECARE în colaborare cu Caritas Republica Cehia.

       Unul din obiectivele majore ale proiectului este îmbunatățirea calității vieții persoanelor vârstnice nevoiase din or. Ștefan Vodă și or.Ceadîr-Lunga. În acest scop în anul 2015 au fost renovate, echipate și dotate cu aparatura medicală de îngrijire 2 centre care urmeaza a fi inaugurate în ziua lansării proiectului.

Data, ora și locul evenimentelor:

 • Deschiderea oficială a Centrului Medico-Social ”Maria Magdalena”

       18 februarie 2016, orele 11:00 – or.Ștefan Vodă, str. Testemițeanu Nr.2. Partea festivă va avea loc în incinta Școlii de Artă ”Maria Bieșu”, or.Ștefan-Vodă, str.31 August 10A.

 

 • Deschiderea oficială a Centrului Medico-Social ”Sf.Pantelimon”

        22 februarie 2016, orele 11:00 – or.Ceadîr-Lunga, str.Miciurin 2. Partea festivă va avea loc în incinta Administrației Raionale, or.Ceadîr-Lunga, str.Lenin nr.52.

Vă așteptăm cu drag!

Echipa de implementare

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lista persoanelor invitate la inaugurarea

Centrului Medico-Social de Îngrijire la Domiciliu ”Maria Magdalena ”

din or. Ștefan Vodă

 

Data evenimentului: 18.02.2016

Ora: 11.00

 1. E.S. Dl. Jaromir Kvapil – Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe în Republica Moldova
 2. Valentina Buliga – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
 3. Boris Golovin-  Deputat în  Parlamentul Republicii Moldova
 4. Ruxanda Glavan  – Ministrul Săntății
 5. Stela Grigoraș – Ministrul Muncii Protecției Sociale și a Familiei
 6. Vasile Pascal – Director general, Comapania Națională de Asigurări în Medicină
 7. Pavel Trousil – Manager de program, Charita Česká republika pentru Moldova si Ukraina
 8. Magdalena Jochcova- Asistent de program, Charita Česká republika pentru Moldova
 9. Olga Șevciuc – reprezentant în țară, Charita Česká republika în Moldova.
 10. Nicolae Molozea, Președintele raionului Ștefan Vodă
 11. Gheorghe Anghel– Primarul, or.Ștefan Vodă
 12. Nicolae Babin – Viceprimarul, or.Ștefan Vodă
 13. Sergiu Moloman - Viceprimarul, or.Ștefan Vodă
 14. Mariana Haret - Șef Centrul de sănătate Ştefan Vodă;
 15. Iurie Nicolenco - secretarul Consiliului orăşenesc şi oraşului Ştefan Vodă, preşedintele comisiei;
 16. Ludmila Donea – Șef, servicii sociale de îngrijiri la domiciliu, DASPF
 17.  Rodica Derebcea – Șef, Direcția Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei,
 18.  Televca Aliona - asistent social comunitar, Serviciul de Asistență Socială Comunitară,
 19.  Svetlana Ungureanu - asistent social comunitar pe oraşul Ştefan Vodă, secretarul comisiei;

Reprezentanții ONG-urilor din rețea:

 1. Asociația Obștească ”Casmed”
 2. Misiunea Religioasă Catolică ”Caritas Moldova”
 3. Asociația pentru Educație ”Neoumanist”
 4. Societatea de Crucia Roșie din Republica Moldova
 5. Asociația Nurselor Creștine
 6. Asociația de Nursing din Republica Moldova
 7. Asociația Creștină de Caritate ”Bethania”
 8. Fundația Reprezentată din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS
 9. Societatea Hospice – Îngrijiri Paliative
 10. Asociația Obștească ”MEDASIST”
 11. Tamara Adașan – Director, Asociația Obștească Homecare
 12. Lina Vișanu  – Asistent de proiect, AO.Homecare
 13. Natalia Fiodorv  – Asistent de proiect, AO.Homecare
 14. Rodica Roșca - Manager de oficiu, AO.Homecare
 15. Daria Suhareva  – Contabil șef, AO.Homecare
 16. Olga Oprea – Contabil, AO.Homecare
 17. Galina Voitenco – Jurist, AO.Homecare
 18. Maria Sidor  – Asistent medical, AO.Homecare
 19. Zinaida Vlas  –  Asistent medical, AO.Homecare
 20. Ala Cocu – Asistent medical, AO.Homecare
 21. Valentina Utchin  – Asistent medical, AO.Homecare

Reprezentanții Centrelor Medico Sociale:

      41. Centrul Medico - Social”Rebeca”, mun.Bălți

      42. Centrul Medico - Social” Sf.Iuliana”, sat.Taul, r-nul Donduseni

      43. Centrul Medico - Social”Sf.Theodora”, sat.Horești, r-nul Fălești

      44. Centrul Medico - Social”Hippocrates”, sat.Dorotcaia, r-nul Dubăsari

      45. Centrul Medico - Social”Sf.Pantelimon”, or.Ceadîr-Lunga

      46. Centrul Teoretico - Practic”Estera”, or.Chișinău

      47. Centrul Medico - Social”Avicena”, or.Cahul

Reprezentanți mass-media

___________________________________________________________________________________________________________

28-29 Octombrie 2015

Conferinţa internaţională

“Reglementarea, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de îngrijiri comunitare a persoanelor vârstnice.

Serviciul de îngrijire la domiciliu – model integrat de servicii medico-sociale primare”

      În perioada 28 – 29 octombrie 2015, la Chişinău s-a desfăşurat Conferinţa internaţională “Reglementarea, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de îngrijiri comunitare a persoanelor vârstnice. Serviciul de îngrijire la domiciliu – model integrat de servicii medico-sociale primare”, organizată de A. O. “Homecare”  si Caritas Republica Ceha, cu sustinerea Programului pentru Dezvoltare si Cooperare al Republicii Cehia,  în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), A. O. “Casmed” şi Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie “Raisa Pacalo”.

       Viceministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei, Nighina Azizov, prezentă la conferinţă, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul organizării unui astfel de eveniment important pentru instituţiile statului, pentru beneficiari şi pentru prestatorii de servicii sociale în domeniu, menţionând necesitatea colaborării între MMPSF şi alte st ructuri ale statului care elaborează şi implementează proiecte în domeniul protecţiei persoanelor în etate. În legătură cu importanţa consolidării capacităţilor profesionale ale personalului ce prestează servicii de îngrijire socială la domiciliu, viceministrul Azizov a reiterat: „Mizăm pe responsabilizarea angajaţilor ce prestează servicii medicale şi sociale, îndemnându-i, totodată, să fie deschişi pentru comunicarea cu autorităţile publice centrale, în scopul identificării problemelor existente şi a soluţiilor viabile”.

        Printre actualele priorităţi ale MMPSF se regăsesc acţiunile: implementarea planului strategic de dezvoltare şi consolidare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în R. Moldova pentru anii 2015 – 2017 şi elaborarea metodologiei de calcul a costului serviciilor de îngrijire socială la domiciliu.

Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/conferinta-internationala-reglementar...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30 Noiembrie 2012

Asociaţia Obştească HOMECARE din mun. Chişinău, Republica Moldova, în colaborare cu  Caritas Czech Republic şi  Misiunea Religioasă  Catolică Caritas Moldova în data de 29 noiembrie 2012 a organizat Conferinţa Internaţională  cu genericul:

Parteneriate reale în dezvoltarea  serviciilor  de  îngrijiri la domiciliu pentru asigurarea bunăstării persoanelor aflate la vîrsta neputinţelor.

La conferinta au participat 129 persoane, reprezentanții ministerelor de resort, reprezentanții Caritas din diferite țări , directori de ONG prestatoare de îngrijiri la domiciliu și reprezentanți ai CNAM. Important este ca au participat și  reprezentanții organizatiei partenere din Republica Cehia - Caritas Cehia cărora le-au fost înmînate Certificate de Mulţumire, precum și altor donatorilor internaţionali:

Reist Kristina – Charita Ceska Republika, Manager de program; Pospisil Oldrich – Charita Ceska Republika, Conducător  al Departamentului Ajutor Umanitar  Dezvoltarea si Cooperare; Haicman Oldrich – Caritas Czech Republic , Director; Bily Jaromir  –  Caritas Rajhard, Director; Adamek Evzen – Caritas Znojmo, Director; Salajka Vaclav -  Caritas Hodonin, Director etc.

Conferinţa a inceput cu cuvîntul de salut al D-nei Valentina Buliga – Ministru , Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM, al D-lui  Gheorghe Turcanu - viceministru, Ministerul Sănătăţii al RM, D-nei  Daniela Moyzesova - Consilier, Ambasada Republicii Cehe in Chişinău.

La conferinta au fost prezentate subiecte de importanță majoră pentru organizațiile prestatoare de servicii comunitare (în special îngrijiri la domiciliu), precum:

”Îngrijiri medicale la domiciliu prin prisma reformelor sistemului de sănătate” - Dna Zatic Tatiana   - Ministerul Sănătăţii al RM .

”Realizări, provocări şi oportunităţi pentru servicii de îngrijiri  sociale  la domiciliu în Republica Moldova” - Dna Popescu Djulieta  - MMPSF al RM, Direcţia politici de asistenţă socială,   şef Direcţie.

”Finanţarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu de către  CNAM” - Damaşcan Ghenadie – Compania Națională de Asiurări în Medicină.

”Etapele de dezvoltare a sistemului de îngrijiri la domiciliu în Republica Cehă. Practici de succes, acces egal al cetăţenilor la servicii calitative” - Dna Kristina Reist – Charita Ceska Republica, Manager de program.

”Etica si deontologia îngrijirilor” - Dl Harald Retschitzegger –  Caritas Viena, specialist în îngrijiri la domiciliu , doctor medical.

”Identificarea barierilor în dezvoltarea cu succes a sistemului de îngrijiri la domiciliu. Respectarea cadrului normativ în domeniul financiar si prevenirea dificultătilor” - Dna Diana Axenti Grosu – Ministerul Finantelor,Serviciul Control Financiar şi Revizie,Director General.

Actualele priorităţi trasate în domeniul dezvoltării sistemului coerent şi eficient de îngrijiri la domiciliu a persoanelor aflate în dificultate prin prestarea serviciilor calitative şi complexe.” - Dna Tamara Adaşan – AO “Homecare”, Director.

La fel au fost organizate 5 ateliere de lucru pe diferite tematici, la care au fost depistate și abordate următoarele probleme:

 1. Lipsa accesului egal al cetaţenilor la îngrijiri la domiciliu;
 2. Lipsa siguranţei şi calitatea joasă a actului medical;
 3. Lipsa sau dezvoltarea insuficientă a serviciilor auxiliare;
 4. Capacitatea managerială slabă în sitemul de înrijiri la domiciliu în Republica Moldova;
 5. Multitudinea de adresări de ordin social la puţinele ONG-uri existente;
 6. Imposibilitatea rezolvării problemelor în îngrijiri la domiciliu de către comunintate din diferite motive;
 7. Lipsa informaţiei despre necesitaţile reale de îngrijiri la domiciliu în Republica Moldova;
 8. Tensiunea permanentă în comunitate datorită factorilor sociali negativi şi dezorientării persoanelor în situaţii de risc.

În rezulatul lucrului în ateliere, au fost elaborate anumite propuneri pentru eficientizarea sistemului de îngrijiri la domiciliu. Aceste propuneri sunt deja transmise, în calitate de rezoluţie a conferinţei, la ministerele de resort. Cele mai importante propuneri au fost următoarele:

 1. Recunoaşterea statutului medicului angajat în ONG;
 2. Acordarea dreptului de direcţionare în îngrijiri la domiciliu în cadrul ONG-urilor, nu doar a medicilor de familie (aşa cum spune legislaţia la momentul de faţă) dar şi a specialiştilor la externarea pacienţilor din spitale, deoarece rîndurile de aşteptare a consultaţiilor medicului de familie sunt prea  lungi şi aceasta dereglează foarte mult activitatea ONG-urilor;
 3. Stabilirea colaborarii între ONG-rile prestatoare de îngrijiri la domiciliu cu APL-urile. Elaboararea mecanismului, la nivel de stat, de contractare a ONG-urilor din domeniul îngrijirilor la domiciliu de către APL care ar permite recepţionarea cel putin a unei parţi de mijloace financiare de către ei (APL);
 4. Crearea urgentă a unei comisii la ordinul Ministerului Sănătaţii pentru lucru asupra revizuirii costului unei vizite la domiciliu, adica stabilirea costului real a unei îngrijiri la domiciliu;
 5. Stabilirea clara a difiniţiei a “îngrijirilor la domiciliu”in documentele legale, in regulamentele MS si in legea despre asistenta medicala (deoarece la momentul actual  se confunda de catre societate notiunea de ingrijiri la domiciliu, de ingrijiri comunitare si ingrijiri paliative)
 6. Perfecţionarea, minimalizarea cerinţelor pentru a primi dreptul de recepţionare a banilor de la CNAM către toate ONG-urile din domeniul medico-social;
 7. Simplificarea şi minimalizarea cerinţelor pentru obţinerea licenţei de activitate şi a certificatului de acreditare (AO HOMECARE deţine şi licenţa, şi acreditare, şi autorizaţie sanitară, dar noi dorim ca toate ONG-urile să detină acestea la fel);
 8. Din motiv că lista medicamentelor permise în utilizare îngrijirilor la domiciliu este veche şi nu a fost actualizată la timp şi cu părere de rău multe medicamete nu se  mai produc  deja – urgent trebuie de elaborat lista actuala a medicamentelor utilizate în îngrijiri la domiciliu;
 9. Crearea unui grup de lucru în cadrul Ministerului Sănătaţii pentru actualizarea standartelor de calcul în îngrijirile la domiciliu;
 10. Crearea unui grup de lucru în cadrul Ministerului Sănataţii pentru elboararea formularelor tip de evidenţă a activitaţii în îngrijirile la domiciliu;
 11. Direcţionarea demersurilor către Ministerele de resort referitoare la obţinerea scutirilor pentru plata serviciilor comunale a ONG-urilor prestatoare de îngrijiri la domiciliu şi ingrijiri comunitare;
 12. Elaborarea cadrului legal pentru dezvoltarea serviciilor contraplată;
 13. Crearea mecanismului de obţinere a ccesului ONG-urilor la sursele fondului social, cum ar fi: Casa Naţională de Asigurări sau altele;
 14. Instruirea angajaţilor ONG-urilor din domeniul îngrijirilor la domiciliu   50% - din contul statului;
 15. Susţinerea şi încurajarea ONG-urilor de catre APL si APC în activitaţi de caritate.
 

www.czda.cz/?lang=en


    
 
26 iulie 2011
    
        Inaugurarea centrului teoretico-practic „Estera” din mun. Chişinău
      În municipiul Chişinău a fost inaugurat primul centru teoretico-practic de prestare a serviciilor medico-sociale de îngrijiri la domiciliu. Ceremonia oficială de deschidere a centrului „Estera” a avut loc la 26 iulie 2011, în incinta Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal numărul 4.
       Centrul „Estera” va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vulnerabile, varstnice, a persoanelor cu dizabilităţi, a celor care suferă de boli incurabile care depind de grija altora, prin ameliorarea stării lor fizice şi morale, precum şi prin consolidarea rolului şi a calităţii serviciilor socio-medicale de îngrijire în mediul de acasă şi comunitate.
      Centrul Teoretico-Practic Estera va deservi anual în cadrul centrului şi la domiciliu circa 340 beneficiari de pe întreg teritoriul municipiului Chişinău şi va instrui anual circa 200 de persoane în domeniul dat. Proiectul „Dezvoltarea Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu în Republica Moldova, anii 2011-2013” este un proiect finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare, prin intermediul CARITAS Republica Cehia şi implementat de Asociaţia Obştească „HOMECARE” în patreneriat public-privat cu Primăria Municipiului Chişinău.
        Apariţii în presă:

Promovarea proiectelor de îngrijiri la domiciliu
Un centru social va fi inaugurat in satul Doroţcaia
În satul Doroţcaia din raionul Dubăsari a fost inaugurat un centru medico-social