Consulting and Training

Asociaţia „HOMECARE” oferă consultanţă şi instruire teoretico-practică în îngrijiri la domiciliu prin organizarea Conferinţelor, Seminarelor, Meselor Rotunde, Schimburilor de Experienţă cu participarea specialiştilor şi experţilor din domeniul îngrijirilor la domiciliu pentru:

  • Voluntari
  • Asistenţi Medicali
  • Asistenţi Sociali
  • Lucrători Sociali
  • Beneficiari Direcţi (pacienţi sau potenţiali pacienţi)
  • Beneficiari Indirecţi (îngrijitori: rude, vecini, prieteni ale pacienţilor)
  • Manageri de ONG-uri şi Instituţii Medicale